Publications & Works

Articles Published in Other Journals

How accurate is it to define biofuels as renewable energy? A theoretical and empirical analysis

International Journal of Energy Economics and Policy, vol.11, no.6, pp.250-255, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Empirical Analysis of Renewable Energy, Pm2.5 and EconomicGrowth in OECD Countries

Journal of Strategic Research in Social Science(JoSReSS), vol.6, no.1, pp.1-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

A DIFFERENT APPROACH TO THE RELATION BETWEEN IMPORTS AND INFLATION FOR TURKEY: DUTCH DISEASE ILLUSTRATION

Journal of Economics, Finance and Accounting (JEFA), vol.6, no.3, pp.159-169, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

(M0) MONEY GROWTH AND INLATION, THE CASE OF TURKEY (2001-2018)

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.43, pp.4751-4758, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Merkez Bankalarının İletişimi ve Para Politikası: Avrupa Merkez Bankası Örneği

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.15, pp.53-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Para Politikasının Etkilerinde Sektörel Asimetriler: Türkiye İçin VAR Analizi

Finans Politik Ekonomik Yorumlar, vol.55, pp.51-64, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Para Politikası ve Toplam Faktör Verimliliği

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.8, no.15, pp.299-308, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Etkin ve Adil Bir Vergi Yapısı İçin Reform İhtiyacının Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, no.413, pp.55-70, 2016 (Other Refereed National Journals)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELİK SERMAYE HAREKETLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.8, no.15, pp.327-344, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Sonuçları

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.8, no.15, pp.327-344, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Finansal Yenilik Tüketim Harcamaları İlişkisi Amprik Analiz 1998 2008

Atatürk Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.25, pp.207-222, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Parasal Aktarımın Faiz Kanalının Granger Nedensellik ve Todo Yamamota Yöntemleri İle Analizi

Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi, no.33, pp.101-118, 2009 (Other Refereed National Journals)

Parasal Aktarım Mekanizması Türkiye de Döviz Kuru Kanalının VAR Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.24, no.1, pp.171-191, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Study on Economic Growth and Well-Being Metrics of Better Life Index (The Case of G7 Countries)

ICOMEP’19-Autumn International Congress of Management, Economy and Policy 2019 AutumnIstanbul/TURKIYE 2-3 November 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.67-82 Sustainable Development

A Study On Economic Growth and Well Being Metrics of Better Life Index (The Case G7 Countries)

ICOMEP’xx19 -Autumn International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.69-82 Sustainable Development

Merkez Bankalarının İletişimi ve Para Politikası: Avrupa Merkez Bankası Örneği

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1111-1119

Corruption and Its Impact on Afghanistan

I. Uluslararası Sosyal ve İslami Bilimler Konferansı, Kocaeli, Turkey, 22 December 2017, pp.7 Sustainable Development

The Importance of the State Implication for Financial Stability in Islam Economy

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, VİYANA, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.128-131

Para ve Maliye Politikası Arasındaki Koordinasyonun Oyun Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.141

Books & Book Chapters

Financial Stability in Islamic Economy and Examples of Application Countries

in: Current Researches On Islam Economics, Hasan Bülent Kantarcı ve Vedat Cengiz, Editor, New York Science Publishing, New York, pp.8-19, 2018

Afghanistan

in: Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in İslamic Nations, Süleyman Özdemir, Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Editor, IGI Global, Hershy, pp.314-331, 2017 Sustainable Development

SANAYİ ÜRETİMİ VE POLİTİKALAR

in: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ 2000 Lİ YILLARDA TÜRKİYE EKONOMİSİ, Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Doç. Dr. Ayfer Gedikli, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, İstanbul, pp.189-218, 2016

Sanayi Üretimi ve Politikalar

in: Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü 2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi, Erdoğan Seyfettin, Gedikli Ayfer, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.189-218, 2016