Education Information

Education Information

 • 2019 - 2021 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Mathematics And Science Education, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Kocaeli University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  İşbirliğine dayalı öğrenme ortamlarında problem oluşturma çalışmalarının matematiksel anlamaya ve problem çözme başarısına etkisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  Olasılığın temel kuralları bilgisinin yapılandırmacı kurama göre oluşturulması sürecinin incelenmesi

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English