Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2012 - 2017 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

 • 2006 - 2010 Lisans

  Dumlupınar Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2017 Doktora

  TMS/TFRS’DEKİ MUHASEBE POLİTİKA FARKLILIKLARININ FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ VE MUHASEBE POLİTİKASI SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK OLARAK İNCELENMESİ

  Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2012 Yüksek Lisans

  TFRS 10 Açısından Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi ve Bağımsız Denetimi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce