Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İşletmeler Bütçelemeden Vazgeçmeli mi (Should Businesses Abandon the Budgeting )

journal of accounting finance and auditing studies (JAFAS), cilt.4, ss.107-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Kâr Payı Avansının Değerlendirilmesi: Muhasebe Ve Vergi Açısından Bir İnceleme

Uluslararası insan Bilimleri Dergisi- J-Human Sciences, cilt.14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Üretim Giderlerinin Mamullere Dağıtımında Üç Farklı Yöntem: Karşılaştırmalı Vaka Analizi

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.118-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Maliyetleri Muhasebesi ve Raporlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, cilt.9, ss.1517-1530, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ÇAY YAPRAĞI ÜRETİMİ VE TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI UYGULAMASI

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.15, ss.115-147, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ TFRS’lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.1, ss.75-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Economic Issues: Global and Local Perspectives

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS, Selçuk KOÇ,Sema YILMAZ GENÇ,Vahit Ferhan BENLİ, Editör, Cambridge International Science Publishing , Kocaeli, ss.44-55, 2019

Economic Issues: Global and Local Perspectives

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS, Koç, Selçuk Yılmaz Genç, Sema Benli, Vahit Ferhan, Editör, Cambridge International Academics, Kocaeli, ss.44-55, 2019