Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ: MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, ss.989-1011, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşletmeler Bütçelemeden Vazgeçmeli mi (Should Businesses Abandon the Budgeting )

journal of accounting finance and auditing studies (JAFAS), cilt.4, ss.107-124, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Genel Üretim Giderlerinin Mamullere Dağıtımında Üç Farklı Yöntem: Karşılaştırmalı Vaka Analizi

Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.19, ss.118-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örtülü Kazanç Dağıtımı Açısından Kâr Payı Avansının Değerlendirilmesi: Muhasebe Ve Vergi Açısından Bir İnceleme

Uluslararası insan Bilimleri Dergisi- J-Human Sciences, cilt.14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRE MALİYETLERİ MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Maliyetleri Muhasebesi ve Raporlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar, cilt.9, ss.1517-1530, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE ÇAY YAPRAĞI ÜRETİMİ VE TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI UYGULAMASI

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.15, ss.115-147, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOBİ TFRS’lere Göre Konsolide Finansal Tabloların Düzenlenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.1, ss.75-96, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS

Economic Issues: Global and Local Perspectives, Selçuk KOÇ,Sema YILMAZ GENÇ,Vahit Ferhan BENLİ, Editör, Cambridge International Science Publishing , Kocaeli, ss.44-55, 2019

INDUSTRY 4.0 REVOLUTION AND THE FUTURE OF ACCOUNTING APPLICATIONS

Economic Issues: Global and Local Perspectives, Koç, Selçuk Yılmaz Genç, Sema Benli, Vahit Ferhan, Editör, Cambridge International Academics, Kocaeli, ss.44-55, 2019