Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KÜLTÜREL EKSENDE AYA YORGİ ( ST. GEORGE ) KÜLTÜ VE İNANÇ TURİZMİ AÇISINDAN NİKOMEDİA (İZMİT) İÇİN ÖNEMİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURİSM, ECONOMIC AND BUSINESS SECIENCES, vol.2, no.1, pp.72-81, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cultural Richness For Ottoman Period Evaluating Tourism in Bosnia-Hersek republic

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), vol.1, no.2, pp.49-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

For Cultural Tourism in The Scope Of Sustainable Tourism: The Ottoman Period in The Balkans Tracks To Belgrad's Turkish Culture

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, no.1, pp.68-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

For Cultural Tourism in The Scope Of Sustainable Tourism: The Ottoman Period in The Balkans Tracks to Belgrad’xxs Turkish Culture

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences (IJTEBS), vol.1, no.1, pp.68-74, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

International Sanitary Conferences from the Ottoman perspective

Hygiea Internationalis An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, vol.10, no.1, pp.53-79, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

International Sanitary Conferences from the Ottoman perspective 1851 1938

Hygiea Internationalis An Interdisciplinary Journal for the History of Public Health, vol.10, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Kocaeli Tıp Tarihi İçinde Hastaneler

Şehir Dergisi, no.23, pp.54-57, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Geçmişten Günümüze Turizm Açısından Kocaeli Mutfağı

Folklor Halkbilim Dergisi,, vol.6, pp.57-59, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bergama ve Çevresine Mitolojik Bir Yolculuk

Rehber Dünyası, no.35, pp.28-30, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOCAELİ’NDE TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRME ve ALTERNATİF TURİZMDEATILACAK ADIMLAR

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMİK AND BUSINESS SCIENCES, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.184-193

TARİH KÜLTÜR TURİZMİ VE KARTEPE

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURIZM ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.395-401

Green Businesses Sustainable Tourism and Kartepe

II.İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.225-233 Creative Commons License Sustainable Development

Migrations In The History Of The Kocaeli Kartepe Appliance Policies

II.İnternational Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.260-268 Creative Commons License

For Cultural Tourism in The Scope Of Sustainable Tourism: The Ottoman Period in The Balkans Tracks To Belgrad’xxs Turkish Culture

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 November 2017 Sustainable Development

Cultural Richness For Ottoman Period Evaluating Tourism In Bosnia-Hersek Republic

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 November 2017, pp.29 Creative Commons License

For Cultural Tourism in The Scope Of Sustainable Tourism: The Ottoman Period in The Balkans Tracks To Belgrad s Turkish Culture

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 November 2017, pp.31 Creative Commons License Sustainable Development

Cultural Richness For Ottoman Period Evaluating Tourism In Bosnia-Hersek Republic

International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences (ICTEBS), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 05 November 2017

DARK TURİZMİ DESTİNASYON MERKEZİ AHISKA

AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.475-492

ANTİK YUNAN ASKLEPİOSSAĞLIK KÜLTÜNDEN TARSUSLU ST. PAUL SONRASI HIRİSTİYANLIKTA ORTAYA ÇIKAN TIP ANLAYIŞI

X. LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP GÜNLERİ, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017, vol.1, pp.47-48

İLKÇAĞDA NİKOMEDİA’DAN HIRİSTİYANLIK TARİHİNE YAYILAN IŞIK: SANTA BARBARA

ULUSLARARASI GAZİ SÜLEYMAN PAŞA ve KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU -3-, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.1, pp.237-260

Kaptan Paşa Eyaleti Cezayir in Cezayir i Bahr i Sefid Barbaros Hayrettin Paşa Döneminde Osmanlı Denizciliğindeki Yeri ve Önemi

Uluslararsı Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, Manisa, Turkey, 1 December - 03 April 2016, pp.115-116

Diyarbakır da İnanç Turizmi Açısından Süryani Kültürünün Değerlendirilmesi

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.185-186

Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri Han ve Kervansarayların Günümüzde İpekyolu Turizm Projesine Dönüşümü

5. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU "ÖZEL İLGİ TURİZMİ" TEMASIYLA, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016

Tarihsel Süreç İçinde Konaklama Merkezleri Han ve Kervansarayların Günümüzde İpek Yolu Projesine Dönüşümü

5.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.171 Creative Commons License

Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hareketleri

5. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (Özel İlgi Turizmi) Temasıyla ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.182 Creative Commons License

Kırsal Turizm ve Alternatif Turizm Hizmetleri

5.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016

İLK ÇAĞDA NİKOMEDİA İZMİT DAN HIRİSTİYANLIK TARİHİNE YAYILAN IŞIK SANTA BARBARA

ULUSLARARASI GAZİ SÜLEYMAN PAŞA VEKOCAELİ TARİHİ, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, pp.16-17

Hıristiyanlık İnancında Hz İsa Sonrası Dönemde Antakya EKolünün Etkisi

Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu -1-, Hatay, Turkey, 17 December 2105 - 19 December 2015

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre İzmit te Salgınlar ve Karantinalar

Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Turkey, 2 - 05 May 2014, vol.2, pp.947-53

Osmanlı Döneminde İzmit te Farklı Dinlerin Birlikte Hoşgörü İçinde Yaşam Kesitine Bir Örnek Pantaleimon Manastırı

Uluslararası Gazi Akça Koca Ve Kocaeli Tarihi Sempozyum Kitabı, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.2, pp.925-945

Türkiye Turizmine Yeni Bakışlar Sürdürülebilir Turizm Ekseninde Çevre Sorunları

I.Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi, EITOC 2015, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, pp.757-770 Creative Commons License Sustainable Development

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İnanç Turizmi Açısından Hac Ziyareti

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, vol.1, pp.829-843 Creative Commons License

Osmanlı da Konaklama Hizmeti Veren Yapılardan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kervansarayı

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Aydın, Turkey, 4 - 05 April 2014, vol.1, pp.844-861 Creative Commons License

Osmanlı arşiv belgelerinde Hereke Fabrika i Humayun Hastanesi

I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 April 2006

İzmit te Kurtuluş Savaşı yılları ve sağlık hizmetleri

I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 April 2006

Tarihsel Süreç İçerisinde Kocaeli Mutfağının Halk Bilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-254

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-255

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilim Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-255

Tarih İçinde İzmit te Hastaneler

VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Turkey, 16 - 18 June 2004

Books & Book Chapters

TURİZM ENDÜSTRİSİNDE KONAKLAMA HİZMET SEKTÖRÜNDE GEÇMİŞTEN BUGÜNE YAŞANAN TARİHSEL GELİŞMELER

in: TURİZM OKUMALARI - II -, SAMİ KARACAN, Editor, UMUTTEPE YAYINEVİ, Kocaeli, pp.12-40, 2018

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARTEPE TARİHİNDEN İZLER

in: KARTEPE SOMUT OLMAYANKÜLTÜREL MIRASI, EMRAH ÖZKUL, TÜLAY POLAT ÜZÜMCÜ, Editor, KARTPE BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Kocaeli, pp.20-23, 2018

AB’de Coğrafi işaret Uygulamaları ve Gastronomi Turizmine Katkısı

in: Turizm Okumaları II, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.89-110, 2018

İLKÇAĞ ANADOLU MEDENİYETLERİ

UMUTTEPE YAYIN EVİ, İstanbul, 2017

TURİZM VE SEYAHATİN TARİHSEL GELİŞİMİ

in: TURİZM OKUMALARI -1-, KARACAN SAMİ, Editor, UMUTTEPE YAYINEVİ, İZMİT-KOCAELİ, pp.11-36, 2017

SEKTÖREL ve AKADEMİK KOORDİNASYON

in: 9 Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Kastomonu Üniversitesi Turizm Fakültesi SONUÇ RAPORU, , Editor, ANATOLIA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, İstanbul, pp.28-45, 2016

İLK ÇAĞ ANADOLU MEDENİYETLERİ

ÜMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, 2014

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında İletişim (Communication

in: Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve7C, Prof. Cevat Avcıkurt, Yrd. Doç. Dr. Ş. Demirkol, Yrd. Doç. Dr. B. Zengin., Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.315-349, 2009

ATATÜRK ve LİDERLİK KAVRAMI

in: ATATÜRK ÜN DOĞUMUNUN 125 YILI ARMAĞANI, SIDIKA CEBECİ, Editor, KOCAELİ üNİVERSİTESİ BASIMEVİ - ANITPARK /İZMİT, Kocaeli, pp.107-115, 2007

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ ve İnkılapların 21. YÜZYILDA EVRENSEL BOYUTU

in: BİLGİ ve BELLEK İSTANBUL BİLGİ ÜNV TÜRK DEVRİM TARİHİ, , Editor, BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.56-69, 2007

BERGAMA KRALLIK KÜLTÜ

Çağdaş Matbacılık Bergama, İzmir, 2005