Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kartepe’de Doğa Sporlarının Alternatif Turizm Amaçlı Kullanımı Ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Feasibility of Outdoor Sports İn Kartepe Within Alternative Tourism And Suggestions

Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi (IJTEBS), vol.1, no.2, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, no.2, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kartepe’xxde Doğa Sporlarının Alternatif Turizm Amaçlı Kullanımı ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, no.2, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The consequences of internal marketing activities onemotional labor in tourism industry

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1909-1923, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişten Günümüze Turizm Açısından Kocaeli Mutfağı

Folklor Halkbilim Dergisi,, vol.6, pp.57-59, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.33

HOW DOES AN ANGEL INVESTOR THINK? A COGNITIVEMAPPING STUDY

6. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 December 2017 - 16 January 2018, pp.127-152

Sectoral differences in the perception of toxic leadership

5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2015, vol.229, pp.267-276 identifier

Aristotles’xxi Sorgulamak: Etik Dersleri Daha Ahlaklı Çalışanlar Yaratır Mı?

14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 May 2006, pp.119-127

Tarihsel Süreç İçerisinde Kocaeli Mutfağının Halk Bilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-254

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-255

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilim Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-255

Küresel Krizler Yönet(eme)mekTurizm ve Terörzm

1, Balıkesir Turizm Kongresi, Balıkesir, Turkey, 15 - 16 April 2004 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Çalışan Motivasyonu

in: Örgütsel Davranış, Ayşe Günsel, Serdar Bozkurt, Editor, Nobel, Ankara, pp.86-110, 2019

ÇALIŞAN MOTİVASYONU-5. Bölüm

in: ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, AYŞE GÜNSEL/SERDAR BOZKURT, Editor, NOBEL YAYINCILIK, New York, pp.86-110, 2016

Önbüro Yönetimi ve Yönetimin Fonksiyonları

in: Önbüro Yönetimi, Murat Çuhadar, Editor, Lisans, İstanbul, pp.10-34, 2010

Resepsiyon

in: Önbüro İşlemleri, Nuray Türker, Editor, Lisans, İstanbul, pp.74-99, 2008