Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Academic and postgraduate student awareness of digital product copyright issues

INFORMATION DEVELOPMENT, cilt.37, sa.1, ss.90-104, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The effect of algorithm teaching on the problem-solving skills of deaf-hard hearing students

PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS, cilt.51, sa.4, ss.354-372, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Blended learning in anatomy education: A study investigating medical students' perceptions

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, cilt.11, sa.3, ss.647-683, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of Digital Addiction Levels, Digital Games Playing Status and Interpersonal Problem Solving Skills of University Students

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.52, ss.326-358, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Effect of Programming with Scratch Course on Reflective Thinking Skills of Students Towards Problem Solving

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, cilt.6, sa.1, ss.72-80, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Trends in Instructional Technology Researches for the Disabled Individuals in Turkey

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.48, ss.604-622, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Examining of Teacher Candidates' Knowledge Levels About Cyber Crimes

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, ss.159-174, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Information Literacy Skills of Social Work Students

Journal of Learning and Teaching in Digital Age, cilt.4, sa.1, ss.15-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmenlerin Eğitim Bilişim Ağını Kullanmaya Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi: Kocaeli İli Örneği

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.63-86, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Examination of University Students' Level of Satisfaction and Readiness for E-Courses and the Relationship between Them

EUROPEAN JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATION, cilt.15, sa.1, ss.7-23, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Unethical behaviours preservice teachers encounter onsocial networks

Educational Research and Reviews, cilt.10, ss.1901-1910, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Blended Learning Approach to Motivation of Medical Students Taking Anatomy Class

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.5, sa.3, ss.90-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Harmanlanmış Öğrenme Ortamı ile Hazırlanan Anatomi Dersinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama Dergisi-ETKU, cilt.4, ss.48-62, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici Öğretmen ve Veli Görüslerinin Değerlendirilmesi

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, cilt.19, ss.391-417, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Determination Of Secondary School Students Metaphors About The Internet Concept

TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, cilt.2, ss.181-196, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mayer in Bilimsel ve Matematiksel Mesaj Tasarım İlkelerine Göre Tasarlanmış Öğrenme Ortamının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.93-106, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Denizcilik fakültesi öğrencilerinin çevrim içi ortamlarda bilgi paylaşma davranişlarinin incelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.292-298 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Veri Güvenliği Farkındalıklarının Belirlenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.284-290

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.280-281

Dijital Oyun Oynayan Üniversite Öğrencilerinin Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi

International Computer Instructional Technologies Symposium (ICITS), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.282-283

Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayarca Düşünme Becerileri ile Üst Biliş Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

ICITS 2018 International Computer Instructional Technologies Symposium, Özdere, İZMİR, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumlarıve Bilgisayar Okuryazarlığı Becerilerinin İncelenmesi

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.250

Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerileri

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.249

Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Çevrimiçi Oyunlarla İlgili Aile Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

5.International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Selçuk , İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Öğretmen Adaylarının Bilişim Suçları İle İlgili Tutum ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

I.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Uşak, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2017

Investigation of E-Learning Styles for Electronic Environments: Kocaeli University Sample

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukrayna, 23 - 26 Ağustos 2017

Trends in Educational Technology Researches for the Disabled in Turkey

ERPA International Congresses on Education, Budapest, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017

Metaphors about Computer Education of First Class Nursing Students

ERPA International Congresses on Education, Athens, Yunanistan, 3 - 07 Haziran 2015, ss.1-2

Üçüncü Nesil WCDMA Sistemlerinde OVSF Kod Tahsisi Yöntemleri

International Twelfth Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2003, ss.255-258 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Examining The Relationship Between Computational Thinking Skills and Metacognitive Thinking Skills

Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.65-94, 2020 Creative Commons License

Effect of Scratch Software on Computational Thinking Skills of Medical Documentation and Secretarial Department Students

Theory and Research in Social and Administrative Sciences, Assist Prof. Dr. Özlem KAYA, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.131-164, 2020 Creative Commons License

Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na İlişkin Görüşleri

Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER Assoc. Prof. Dr. Dr. Ruhi İNAN, Editör, IVPE, Podgorica, ss.48-63, 2020 Creative Commons License

Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar - 2019 /2, Dönger Ahmet,Yıldız Hacı, Editör, IVPE, Podgorica, ss.256-273, 2019 Creative Commons License

Ortaokul öğrencilerinin oynadıkları çevrimiçi oyunlarla ilgili aile farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar, Gülcan MIHLADIZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.9-21, 2018 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Eğitim, Gençlik ve Gelecek, Akpınar Dellal Nevide,Yıldız Özgür, Editör, Lambert Academic Publishing, Düsseldorf, ss.181-191, 2018 Creative Commons License

Effect of C Programming Language Instruction on Attitudes of the Students of the Biology Department towards Computer Programming

Educational Policy and Research, Hasan Arslan, Roman Dorczak, Dragoescu Urlica Alina-Andreea, Editör, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, ss.259-264, 2018

Öğretim tasarimi modelleri için örnek ihtiyaç analizi

Öğretim Tasarımı Kuramlar Modeller ve Uygulamalar, Mehmet Akif Ocak, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.275-299, 2011 Creative Commons License

Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I II, SAMİ ŞAHİN, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.139-171, 2010 Creative Commons License

Sunum programı

Temel Bilgi Teknolojileri, ss,adt, Editör, Değisim Yayınları, Sakarya, ss.197-227, 2006 Creative Commons License