Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The homothetic motions in the Lorentz 3-space

ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, vol.26, no.4, pp.711-719, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the developable time-like trajectory 3 ruled surfaces in a Lorentz 3-space R-1(3)

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.157, no.2, pp.483-489, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the invariants of Bertrand trajectory surface offsets

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, vol.151, no.3, pp.763-773, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

On the invariants of trajectory surfaces

MECHANISM AND MACHINE THEORY, vol.34, no.4, pp.587-597, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

8th grade mathematics subjects within the scope of TIMSS: The opinions of prospective mathematics teachers

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.58-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ANLATIMLARININDEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLIDEĞERLENDİRMECİLER ARASI İLİŞKİLER

Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.146-158, 2015 (Other Refereed National Journals)

8th Grade Mathematics Subjects within the Scope of TIMSS The Opinions of Prospective Mathematics Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.58-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.146-158, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının TIMSS Hakkındaki Görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.25-36, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.24-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

Some Caharateristic Properties of AW k type Curves on Dual Unit Sphere

extracta mathematicae, vol.29, pp.167-175, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ethnomathematics in Anatolia In Turkey Mathematical Thoughts in Multiculturalism

revista latinoamericana de etnomatemática, vol.7, pp.171-184, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ethnomathematics in Anatolia-I (in Turkey): Geometry Perception in Multiculturalism

Educational Research and Reviews, vol.8, no.16, pp.1360-1368, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yönteminin Uygulanması

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, vol.1, no.2, pp.11-25, 2013 (Other Refereed National Journals)

Some examples for self developing informal knowledge models in realistic mathematics education

World Applied Sciences Journal, vol.20, no.1, pp.40-44, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

On the Developable of Bertrand Trajectory Timelike Ruled Surface Offsets in Minkowski 3-space

International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences, vol.5, pp.15-26, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

On the geometric locus of curvature centrals of the bertrand curve offsets

International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.63, no.4, pp.495-499, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

ilköğretim 6 8 sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Epğitim Fakültesi Dergis, vol.13, no.13, pp.97-112, 2009 (Other Refereed National Journals)

Matematiksel Kavramlar, Öğretimi ve Öğretmenin Rolü

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, vol.17, pp.10-13, 2008 (Other Refereed National Journals)

On the devolapable of Bertrand trajectory ruled surfaces offsets

International Mathematical journal, vol.4, pp.57-64, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genaralized ruled evolute surface-offsets and relationships among the geometric ınvariants of this surface-offsets

Pure and applied mathematika sciences, vol.56, pp.17-30, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Matematik Eğitiminde Çabalayarak Öğrenenler ve Onların Bazı Karakteristik Özellikleri

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

TIMSS kapsamındaki 8. sınıf matematik konuları: İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının görüşleri

I. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Ulusal Kongresi, Turkey, 30 - 31 May 2014

İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının TIMSSHakkındaki Görüşleri Kocaeli Üniversitesi Örneği

II. World Conferance on Educational and Instructional Studies – WCEIS 2013, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2013

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS 2013), 7 - 09 November 2013, pp.36

The attitude toward mathematics a study of vocational high school

International Science and Tchnology Conference, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013

Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış

Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Sinop, Turkey, 1 - 03 October 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bazı Geometrik Kavramları İfade Etme Biçimleri

10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 5 - 07 May 2011

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerine Göre Matematik Öğretimindeki İletişimin Önemi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Yörünge Yüzeylerinin Geometrisi Üzerine Bazı Sonuçlar

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 20 May 2008

A Characterization of Curves on Dual Unit Sphere

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 18 - 20 May 2008

The homothetic motions in the lorentz 3 space

II.Geometri sempozyumu, Sakarya, Turkey, 18 - 20 May 2004

Some characteristic ınvariants of ruled evolute surface offsets

Türk Matematik Derneği,XI.ulusal matematik sempozyumu, Isparta, Turkey, 13 - 16 May 1998

On the Bertrand offsets of trajectory ruled surfaces

Sakarya matematik sempozyumu, Sakarya, Turkey, 22 - 24 May 1997

some results on the geometry of trajectory surfaces

IX.Ulusal matematik sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 1996

On the invariants of trajectory ruled surfaces

Prof.Dr.Okyay Kabakçıoğlu'nun vefatının 25.yıl dönümü anısına matematik sempozyumu, Sakarya, Turkey, 8 - 10 May 1996