Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The homothetic motions in the Lorentz 3-space

ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, cilt.26, ss.711-719, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the developable time-like trajectory 3 ruled surfaces in a Lorentz 3-space R-1(3)

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.157, ss.483-489, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the invariants of Bertrand trajectory surface offsets

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.151, ss.763-773, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the invariants of trajectory surfaces

MECHANISM AND MACHINE THEORY, cilt.34, ss.587-597, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.146-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8th grade mathematics subjects within the scope of TIMSS: The opinions of prospective mathematics teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.58-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

8th Grade Mathematics Subjects within the Scope of TIMSS The Opinions of Prospective Mathematics Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.58-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının TIMSS Hakkındaki Görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, no.3, ss.25-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Caharateristic Properties of AW k type Curves on Dual Unit Sphere

extracta mathematicae, cilt.29, ss.167-175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethnomathematics in Anatolia In Turkey Mathematical Thoughts in Multiculturalism

revista latinoamericana de etnomatemática, cilt.7, ss.171-184, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.24-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethnomathematics in Anatolia-I (in Turkey): Geometry Perception in Multiculturalism

Educational Research and Reviews, cilt.8, ss.1360-1368, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yönteminin Uygulanması

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.11-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some examples for self developing informal knowledge models in realistic mathematics education

World Applied Sciences Journal, cilt.20, ss.40-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

On the Developable of Bertrand Trajectory Timelike Ruled Surface Offsets in Minkowski 3-space

International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences, cilt.5, ss.15-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the geometric locus of curvature centrals of the bertrand curve offsets

International Journal of Pure and Applied Mathematics, cilt.63, ss.495-499, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ilköğretim 6 8 sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Epğitim Fakültesi Dergis, cilt.13, ss.97-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiksel Kavramlar, Öğretimi ve Öğretmenin Rolü

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, cilt.17, ss.10-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the devolapable of Bertrand trajectory ruled surfaces offsets

International Mathematical journal, cilt.4, ss.57-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genaralized ruled evolute surface-offsets and relationships among the geometric ınvariants of this surface-offsets

Pure and applied mathematika sciences, cilt.56, ss.17-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matematik Eğitiminde Çabalayarak Öğrenenler ve Onların Bazı Karakteristik Özellikleri

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının TIMSSHakkındaki Görüşleri Kocaeli Üniversitesi Örneği

II. World Conferance on Educational and Instructional Studies – WCEIS 2013, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

The attitude toward mathematics a study of vocational high school

International Science and Tchnology Conference, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013

Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış

Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bazı Geometrik Kavramları İfade Etme Biçimleri

10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerine Göre Matematik Öğretimindeki İletişimin Önemi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Yörünge Yüzeylerinin Geometrisi Üzerine Bazı Sonuçlar

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2008

A Characterization of Curves on Dual Unit Sphere

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2008

The homothetic motions in the lorentz 3 space

II.Geometri sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2004

Some characteristic ınvariants of ruled evolute surface offsets

Türk Matematik Derneği,XI.ulusal matematik sempozyumu, Isparta, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 1998

On the Bertrand offsets of trajectory ruled surfaces

Sakarya matematik sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 1997

some results on the geometry of trajectory surfaces

IX.Ulusal matematik sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1996

On the invariants of trajectory ruled surfaces

Prof.Dr.Okyay Kabakçıoğlu'nun vefatının 25.yıl dönümü anısına matematik sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1996