Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The homothetic motions in the Lorentz 3-space

ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, cilt.26, sa.4, ss.711-719, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the developable time-like trajectory 3 ruled surfaces in a Lorentz 3-space R-1(3)

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.157, sa.2, ss.483-489, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the invariants of Bertrand trajectory surface offsets

APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, cilt.151, sa.3, ss.763-773, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the invariants of trajectory surfaces

MECHANISM AND MACHINE THEORY, cilt.34, ss.587-597, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

8th grade mathematics subjects within the scope of TIMSS: The opinions of prospective mathematics teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.2, ss.58-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ANLATIMLARININDEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLIDEĞERLENDİRMECİLER ARASI İLİŞKİLER

Abant İzzet Baysal ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.146-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

8th Grade Mathematics Subjects within the Scope of TIMSS The Opinions of Prospective Mathematics Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.58-70, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Ders Anlatımlarının Değerlendirilmesinde Farklı Değerlendirmeciler Arası İlişkiler

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.146-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının TIMSS Hakkındaki Görüşleri: Kocaeli Üniversitesi Örneği

Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.25-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.24-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Caharateristic Properties of AW k type Curves on Dual Unit Sphere

extracta mathematicae, cilt.29, ss.167-175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethnomathematics in Anatolia In Turkey Mathematical Thoughts in Multiculturalism

revista latinoamericana de etnomatemática, cilt.7, ss.171-184, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ethnomathematics in Anatolia-I (in Turkey): Geometry Perception in Multiculturalism

Educational Research and Reviews, cilt.8, sa.16, ss.1360-1368, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesinde Bulanık Mantık Yönteminin Uygulanması

Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.11-25, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some examples for self developing informal knowledge models in realistic mathematics education

World Applied Sciences Journal, cilt.20, sa.1, ss.40-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

On the Developable of Bertrand Trajectory Timelike Ruled Surface Offsets in Minkowski 3-space

International Journal of Pure and Applied Mathematical Sciences, cilt.5, ss.15-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the geometric locus of curvature centrals of the bertrand curve offsets

International Journal of Pure and Applied Mathematics, cilt.63, sa.4, ss.495-499, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

ilköğretim 6 8 sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Epğitim Fakültesi Dergis, cilt.13, ss.97-112, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematiksel Kavramlar, Öğretimi ve Öğretmenin Rolü

İlköğretmen Eğitimci Dergisi, cilt.17, ss.10-13, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the devolapable of Bertrand trajectory ruled surfaces offsets

International Mathematical journal, cilt.4, ss.57-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genaralized ruled evolute surface-offsets and relationships among the geometric ınvariants of this surface-offsets

Pure and applied mathematika sciences, cilt.56, ss.17-30, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matematik Eğitiminde Çabalayarak Öğrenenler ve Onların Bazı Karakteristik Özellikleri

23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014

TIMSS kapsamındaki 8. sınıf matematik konuları: İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının görüşleri

I. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

İlköğretim Matematik Öğretmeni adaylarının TIMSSHakkındaki Görüşleri Kocaeli Üniversitesi Örneği

II. World Conferance on Educational and Instructional Studies – WCEIS 2013, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının TIMSS hakkındaki görüşleri: Kocaeli üniversitesi örneği

2nd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS 2013), 7 - 09 Kasım 2013, ss.36

The attitude toward mathematics a study of vocational high school

International Science and Tchnology Conference, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013

Matematik Eğitimine Çok Kültürlü Bir Bakış

Uluslar arası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırma Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2012

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Programlarında Okutulan Derslere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

Sınıf Öğretmeni adaylarının Bazı Geometrik Kavramları İfade Etme Biçimleri

10.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerine Göre Matematik Öğretimindeki İletişimin Önemi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010

Yörünge Yüzeylerinin Geometrisi Üzerine Bazı Sonuçlar

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2008

A Characterization of Curves on Dual Unit Sphere

VI.Ulusal Geometri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2008

The homothetic motions in the lorentz 3 space

II.Geometri sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2004

Some characteristic ınvariants of ruled evolute surface offsets

Türk Matematik Derneği,XI.ulusal matematik sempozyumu, Isparta, Türkiye, 13 - 16 Mayıs 1998

On the Bertrand offsets of trajectory ruled surfaces

Sakarya matematik sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 1997

some results on the geometry of trajectory surfaces

IX.Ulusal matematik sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1996

On the invariants of trajectory ruled surfaces

Prof.Dr.Okyay Kabakçıoğlu'nun vefatının 25.yıl dönümü anısına matematik sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1996