Education Information

Education Information

 • 1988 - 1992 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of History, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Darülfunun'dan Üniversite'ye Geçiş

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

 • 1988 Postgraduate

  Türkistan İle Osmanlı Türkiyesi Arasındaki İlmi Münasebetler (XV-XIX. Yüzyıllar))

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü