Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

EVALUATIONS OF EPILITHIC DIATOMS AND BIOTIC INDEX IN SAKARYA RIVER, TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.48, no.5, pp.2153-2158, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

MARINE ALGAE - ENVIRONMENT PARAMETERS BY CANONICAL CORRESPONDENCE ANALYSIS (MARMARA SEA -TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, no.7, pp.2585-2593, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

DETERMINING THE EFFECTS OF POLLUTANTS ON SOME TYPES OF MICRO ALGAE AND MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LAMARCK, 1819)

International Journal of Research -GRANTHAALAYAH,, vol.8, pp.319-322, 2020 (Non-Refreed Journal) Creative Commons License

Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy Göletlerinin (Kocaeli) Algleri ve Su Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, pp.1539-1550, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Y Kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden incelenmesi

Journal of Human Sciences, vol.4, no.16, pp.1121-1132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hereke Deresi Alg Florası (Kocaeli - Türkiye)

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, vol.4, pp.25-29, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.49-58, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.22-33, 2017 (Other Refereed National Journals)

Soil algae of the Körfez Region (Kocaeli/Türkiye)

Biological Diversity and Conservation, vol.10, pp.72-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Some Hydrobiological Features of The Lake Fener (Kocaeli/Turkey)

BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences, vol.10, pp.26-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

Epilithic Diatom Composition and Some Physico-Chemical Parameters of the Streams in the Çoruh Basin (Turkey)

International Journal of Contemporary Research and Review, vol.18, pp.20252-20257, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Epilitic Diatoms of İstanbul, Aliağa,Bostancı and Orta Streams (Sakarya/Turkey)

BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences, vol.10, pp.21-27, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEEP SEA DISCHARGE SYSTEM TURBIDITY COMPARISON OVER TIME

Journal of International Scientific Publications Ecology and Safety, vol.1, pp.402-407, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇEVRESEL MALİYETLER: ÇİMENTO SANAYİNDE BİR UYGULAMA

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, vol.9, pp.27-34, 2017 (Other Refereed National Journals)

EXAMPLE OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT AND PHYSİCO-CHEMİCAL PARAMETERS (TURKEY)

ınternational journal of current research (IJCR), vol.9, pp.46925-46927, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of environmental factors and littoral phytoplankton in Izmit Bay

International journal of aquatic science, vol.8, pp.3-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eski Türklerden Günümüze Su Kültürü Arama ve Kuyu Tekniği

TURAN-SAM, vol.8, no.32, pp.444-452, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assesment of regional water resourcesand eco-biological parameters in İstanbul

Yunus Araştırma Bülteni, pp.321-328, 2016 (Other Refereed National Journals)

ESKİ TÜRKLERDEN GÜNÜMÜZE SU KÜLTÜRÜ, ARAMA VE KUYU TEKNİĞİ

TURAN Stratejik araştırmalar merkezi, vol.8, pp.444-456, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A lake restoration project carried out in Tuzla Kamil Abdus Lake, Istanbul/Turkey

Biological Diversity and Conservation, vol.9, pp.1-4, 2016 (Other Refereed National Journals)

TREATMENT PLANTS AND WATER MANAGEMENT(ISTANBUL/TURKEY)

International journal of research in earth and environmetal sciences (IJREES), vol.4, pp.17-25, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

LEVELS AND SPATIAL DISTRIBUTION OF HEAVY METALSIN ENTEROMORPHA SP. FROM IZMIT BAY (TURKEY)

MECHANICAL ENGINEERINGSCIENTIFIC JOURNAL, vol.34, pp.59-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Levels and spatial distribution of heavy metals in enteromorpha Sp From İzmit Bay Turkey

Mechanical Engineering, vol.34, no.1, pp.59-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Epiphytic and Epilithic Diatoms in Dame Lakes (Euphrates-Turkey)

Yunus Araştırma Bülteni, pp.45-51, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kovada Channel Phytoplankton (Isparta- Turkey)

journal of biological - environmental sciences (JBES), vol.8, pp.165-171, 2015 (Other Refereed National Journals)

Büyük Akgöl (Sakarya) Fitoplankton Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimleri

SDÜ Eğirdir Su Ürünleri fakültesi dergisi, vol.9, pp.14-21, 2013 (Other Refereed National Journals)

Eğirdir Gölü Balıkçı Profili

SDÜ Eğirdir su ürünleri fakülte dergisi, vol.9, pp.8-13, 2013 (Other Refereed National Journals)

Eğirdir Gölü'nde dağılım gösteren Dreisenna polymorpha(PALLAS)nın beslenmesi

istanbul Üniversitesi, su ürünleri fakültesi dergisi, pp.147-155, 1999 (Other Refereed National Journals)

Konne Kaynağının (EĞİRDİR) Alg Florası

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri fakültesi dergisi, pp.133-146, 1999 (Other Refereed National Journals)

Konne kaynağında dağılım gösteren mollusca türleri ve beslenme tipleri

İstanbul Üniversitesi, su ürünleri fakültesi dergisi, pp.209-222, 1999 (Other Refereed National Journals)

The Algae Flora of Aksu Stream (Isparta -Turkey)

Turkish Journal Of Botany, vol.22, pp.239-255, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Epipelic algae of Aksu Stream

OMÜ, Fen- Edebiyat fakültesi, fen dergisi, vol.8, pp.31-53, 1997 (Other Refereed National Journals)

Pınar pazarı Kaynakları (Eğirdir-Türkiye) Epilitik alg florası

Süleyman Demirel Üniversitesi,Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, pp.130-139, 1997 (Other Refereed National Journals)

Bazı makro alglerin kimyasal içeriğinin mevsimsel değişimi

Süleyman demirel Eğirdir su ürünleri fakültesi dergisi, pp.140-153, 1997 (Other Refereed National Journals)

Köprüçayı ırmağı (Aksu Deresi)'nda tespit edilen bazı Bacillariophyta türleri

Süleyman Demirel, Eğirdir su ürünleri fakültesi dergisi, pp.89-97, 1995 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

3th Internatıonal Congress on Tourısm,Economic and Business Sciences, 19 - 21 June 2019

Analysis and Comparison of Risk Factors inthe Installation and Design of Potable Water Treatment Plants

International Biodiversity Ecology Sciences Symposium 2019, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.239-243

Çekirdek Köylerin Eko-Turizme Kazandırılması: İkiztaş Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018, vol.2, pp.348-353

çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması ikiztaş örneği

Uluslararası turizm ekonomi ve işletme bilimleri kongresi, 1 - 04 November 2018

Determination of Some Hydrobiological Properties for Sustainable Management of Springs Waters (Kayaagzi, Isparta, Turkey

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.52-59

Karamursel Example in Increasing Water Quality and Tourism Potentials in Marmara

IInd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, vol.1, pp.205-210

Sustainable Solid Waste Management Applications: Körfez Municipality (Kocaeli̇ – Türki̇ye)

IInd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, vol.1, pp.980-984

Domestic Waste Water Discharge Case Study in Trabzon

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, vol.1, pp.200-204

Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve KadınınHizmet Birliği Modelindeki Rolü

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.107

The Effect of Education on Environmental Awareness

7th International Symposium of Ecologists-ISEM7, Sutomore, KARADAĞ, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.81

The Algae Flora of Hereke Stream (Kocaeli -Turkey),

1th International Symposium on Limnology and Frewshwater Fisheries, Eğirdir-ISPARTA, Turkey, 4 - 06 October 2017, pp.15

DOMESTIC WASTE WATER DISCHARGE CASE STUDY IN TRABZON

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 - 27 September 2017

TURKEY WETLANDS AND LEGAL REGULATIONS

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 24 - 27 June 2017

Clean Environmental Management (Kocaeli-Turkey)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.21-33

The Algae of the Yazlık Ilıcası Spring (Kocaeli-Türkiye)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.34-43

COMPARING WIDELY USED WASTEWATER DISCHARGE MODELS

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

DETERMINING THE POLLUTION CARRIED BY THE RIVA STREAM ISTANBUL TURKEY TO THE SEA OF MARMARA

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.387-395

Plays ofold heritage tastes Kocaeli Türkiye

Tradiotional foods fromAdriatic to Caucasus the 3.international sypmosium, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015, pp.0-555

RELATIONSHIP BETWEEN PHYTOPLANKTON AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF RIVA STREAM ISTANBUL TURKEY

1st International Conference, on Sea and Coastal Development in The Frame of Sustainability, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015

Suyun Gözyaşları

akdeniz Üniversitesi, 16. su ürünleri sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011

İzmit körfezinin uydu verileri desteği ile trofik düzeyinin belirlenmesi

16. ulusal su ürünleri sempozyumu, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2011, pp.115

Kovada Gölü Epifitik Algleri Isparta Türkiye

XI.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2001, pp.216-224

Marine fish aquaculture in Turkey

5. world fisheries congress, Yokohama, Japan, 21 - 23 October 2008

Dünden Bugüne Eğirdir Gölü

I. Eğirdir Gölü Sempozyumu, Isparta, Turkey, 31 August - 01 September 2001, pp.295-300

A study on the epilithic and epiphytic diatoms of lake kovada (Isparta/Türkiye)

16. international diatom symposium, Atina, Greece, 28 August - 01 September 2000

Karacaören-1 baraj gölü fitoplanktonu

Doğu anadolu bölgesi IV. su ürünleri sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 June 2000, pp.67-84

Cire Eğirdir Isparta Kaynağı Algleri

XIII.Ulusal Biy.Kong, İstanbul, Turkey, 17 - 20 September 1996, pp.289-300

Aksu deresinde tespit edilen epifitik ve epilitik algler

II. Ulusal ekoloji ve çevre Kongresi, Ankara, Turkey, 11 September 1995, pp.493-500