Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE APPLICATION OF DIATOM BASED INDICES AS INDICATORS IN THE HIGH ALTITUDE STREAMS (CORUH BASIN/TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.7, ss.5415-5420, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATIONS OF EPILITHIC DIATOMS AND BIOTIC INDEX IN SAKARYA RIVER, TURKEY

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.48, sa.5, ss.2153-2158, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MARINE ALGAE - ENVIRONMENT PARAMETERS BY CANONICAL CORRESPONDENCE ANALYSIS (MARMARA SEA -TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.7, ss.2585-2593, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sucul kirleticilerin bazı mikro alg ve Mytillus galloprovincialis (L.) üzerine etkilerinin belirlenmesi

International Journal of Research -GRANTHAALAYAH,, cilt.8, ss.319-322, 2020 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Tahtalı, Davuldere ve Çayırköy Göletlerinin (Kocaeli) Algleri ve Su Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.1539-1550, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Y Kuşağının toplumsal cinsiyet rolleri perspektifinden incelenmesi

Journal of Human Sciences, cilt.4, sa.16, ss.1121-1132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hereke Deresi Alg Florası (Kocaeli - Türkiye)

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, cilt.4, ss.25-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması: Kocaeli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.49-58, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİNDEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İNCELENMESİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Soil algae of the Körfez Region (Kocaeli/Türkiye)

Biological Diversity and Conservation, cilt.10, ss.72-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some Hydrobiological Features of The Lake Fener (Kocaeli/Turkey)

BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences, cilt.10, ss.26-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilithic Diatom Composition and Some Physico-Chemical Parameters of the Streams in the Çoruh Basin (Turkey)

International Journal of Contemporary Research and Review, cilt.18, ss.20252-20257, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epilitic Diatoms of İstanbul, Aliağa,Bostancı and Orta Streams (Sakarya/Turkey)

BIBAD - Research Journal Of Biological Sciences, cilt.10, ss.21-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEEP SEA DISCHARGE SYSTEM TURBIDITY COMPARISON OVER TIME

Journal of International Scientific Publications Ecology and Safety, cilt.1, ss.402-407, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEVRESEL MALİYETLER: ÇİMENTO SANAYİNDE BİR UYGULAMA

TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ, cilt.9, ss.27-34, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMPLE OF A WASTEWATER TREATMENT PLANT AND PHYSİCO-CHEMİCAL PARAMETERS (TURKEY)

ınternational journal of current research (IJCR), cilt.9, ss.46925-46927, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of environmental factors and littoral phytoplankton in Izmit Bay

International journal of aquatic science, cilt.8, ss.3-8, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Türklerden Günümüze Su Kültürü Arama ve Kuyu Tekniği

TURAN-SAM, cilt.8, sa.32, ss.444-452, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assesment of regional water resourcesand eco-biological parameters in İstanbul

Yunus Araştırma Bülteni, ss.321-328, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESKİ TÜRKLERDEN GÜNÜMÜZE SU KÜLTÜRÜ, ARAMA VE KUYU TEKNİĞİ

TURAN Stratejik araştırmalar merkezi, cilt.8, ss.444-456, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A lake restoration project carried out in Tuzla Kamil Abdus Lake, Istanbul/Turkey

Biological Diversity and Conservation, cilt.9, ss.1-4, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TREATMENT PLANTS AND WATER MANAGEMENT(ISTANBUL/TURKEY)

International journal of research in earth and environmetal sciences (IJREES), cilt.4, ss.17-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LEVELS AND SPATIAL DISTRIBUTION OF HEAVY METALSIN ENTEROMORPHA SP. FROM IZMIT BAY (TURKEY)

MECHANICAL ENGINEERINGSCIENTIFIC JOURNAL, cilt.34, ss.59-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Levels and spatial distribution of heavy metals in enteromorpha Sp From İzmit Bay Turkey

Mechanical Engineering, cilt.34, sa.1, ss.59-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epiphytic and Epilithic Diatoms in Dame Lakes (Euphrates-Turkey)

Yunus Araştırma Bülteni, ss.45-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kovada Channel Phytoplankton (Isparta- Turkey)

journal of biological - environmental sciences (JBES), cilt.8, ss.165-171, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Büyük Akgöl (Sakarya) Fitoplankton Kompozisyonu ve Mevsimsel Değişimleri

SDÜ Eğirdir Su Ürünleri fakültesi dergisi, cilt.9, ss.14-21, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdir Gölü Balıkçı Profili

SDÜ Eğirdir su ürünleri fakülte dergisi, cilt.9, ss.8-13, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğirdir Gölü'nde dağılım gösteren Dreisenna polymorpha(PALLAS)nın beslenmesi

istanbul Üniversitesi, su ürünleri fakültesi dergisi, ss.147-155, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konne Kaynağının (EĞİRDİR) Alg Florası

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri fakültesi dergisi, ss.133-146, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konne kaynağında dağılım gösteren mollusca türleri ve beslenme tipleri

İstanbul Üniversitesi, su ürünleri fakültesi dergisi, ss.209-222, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Algae Flora of Aksu Stream (Isparta -Turkey)

Turkish Journal Of Botany, cilt.22, ss.239-255, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Epipelic algae of Aksu Stream

OMÜ, Fen- Edebiyat fakültesi, fen dergisi, cilt.8, ss.31-53, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pınar pazarı Kaynakları (Eğirdir-Türkiye) Epilitik alg florası

Süleyman Demirel Üniversitesi,Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, ss.130-139, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı makro alglerin kimyasal içeriğinin mevsimsel değişimi

Süleyman demirel Eğirdir su ürünleri fakültesi dergisi, ss.140-153, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köprüçayı ırmağı (Aksu Deresi)'nda tespit edilen bazı Bacillariophyta türleri

Süleyman Demirel, Eğirdir su ürünleri fakültesi dergisi, ss.89-97, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek yüksekokulu öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

3th Internatıonal Congress on Tourısm,Economic and Business Sciences, 19 - 21 Haziran 2019

Analysis and Comparison of Risk Factors inthe Installation and Design of Potable Water Treatment Plants

International Biodiversity Ecology Sciences Symposium 2019, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.239-243

Çekirdek Köylerin Eko-Turizme Kazandırılması: İkiztaş Örneği

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.2, ss.348-353

çekirdek köylerin eko turizme kazandırılması ikiztaş örneği

Uluslararası turizm ekonomi ve işletme bilimleri kongresi, 1 - 04 Kasım 2018

Determination of Some Hydrobiological Properties for Sustainable Management of Springs Waters (Kayaagzi, Isparta, Turkey

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.52-59

Karamursel Example in Increasing Water Quality and Tourism Potentials in Marmara

IInd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, cilt.1, ss.205-210

Sustainable Solid Waste Management Applications: Körfez Municipality (Kocaeli̇ – Türki̇ye)

IInd International Urban, Environment and Health Congress, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, cilt.1, ss.980-984

Domestic Waste Water Discharge Case Study in Trabzon

II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2018, cilt.1, ss.200-204

Gölcük Atık Yönetiminin Planlanmasında Çocuk ve KadınınHizmet Birliği Modelindeki Rolü

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, ss.107

The Effect of Education on Environmental Awareness

7th International Symposium of Ecologists-ISEM7, Sutomore, KARADAĞ, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.81

The Algae Flora of Hereke Stream (Kocaeli -Turkey),

1th International Symposium on Limnology and Frewshwater Fisheries, Eğirdir-ISPARTA, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.15

DOMESTIC WASTE WATER DISCHARGE CASE STUDY IN TRABZON

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 23 - 27 Eylül 2017

TURKEY WETLANDS AND LEGAL REGULATIONS

ECOLOGY SAFETY 26th INTERNATIONAL CONFERENCE, 24 - 27 Haziran 2017

Clean Environmental Management (Kocaeli-Turkey)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.21-33

The Algae of the Yazlık Ilıcası Spring (Kocaeli-Türkiye)

Ecology Symposium 2017, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, ss.34-43

COMPARING WIDELY USED WASTEWATER DISCHARGE MODELS

FABA 2016: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

DETERMINING THE POLLUTION CARRIED BY THE RIVA STREAM ISTANBUL TURKEY TO THE SEA OF MARMARA

The Second Global Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2016, ss.387-395

Plays ofold heritage tastes Kocaeli Türkiye

Tradiotional foods fromAdriatic to Caucasus the 3.international sypmosium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 1 - 04 Ekim 2015, ss.0-555

RELATIONSHIP BETWEEN PHYTOPLANKTON AND PHYSICO CHEMICAL CHARACTERISTICS OF RIVA STREAM ISTANBUL TURKEY

1st International Conference, on Sea and Coastal Development in The Frame of Sustainability, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015

Suyun Gözyaşları

akdeniz Üniversitesi, 16. su ürünleri sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011

İzmit körfezinin uydu verileri desteği ile trofik düzeyinin belirlenmesi

16. ulusal su ürünleri sempozyumu, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2011, ss.115

Kovada Gölü Epifitik Algleri Isparta Türkiye

XI.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2001, ss.216-224

Marine fish aquaculture in Turkey

5. world fisheries congress, Yokohama, Japonya, 21 - 23 Ekim 2008

Dünden Bugüne Eğirdir Gölü

I. Eğirdir Gölü Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 31 Ağustos - 01 Eylül 2001, ss.295-300

A study on the epilithic and epiphytic diatoms of lake kovada (Isparta/Türkiye)

16. international diatom symposium, Atina, Yunanistan, 28 Ağustos - 01 Eylül 2000

Karacaören-1 baraj gölü fitoplanktonu

Doğu anadolu bölgesi IV. su ürünleri sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 Haziran 2000, ss.67-84

Cire Eğirdir Isparta Kaynağı Algleri

XIII.Ulusal Biy.Kong, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 Eylül 1996, ss.289-300

Aksu deresinde tespit edilen epifitik ve epilitik algler

II. Ulusal ekoloji ve çevre Kongresi, Ankara, Türkiye, 11 Eylül 1995, ss.493-500