Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnsan Hakları Bağlamında Etnik Yoksulluk

Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.73-87, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

PALYATİF BAKIM HASTA YAKINLARI İLE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.31, pp.460-476, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIODEMOGRAPHIC ATTRIBUTES AND PROBLEMS AFTER INSTITUTIONAL CARE OF CARE LEAVERS

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.23, no.3, pp.748-763, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sosyal Çalışma Dergisi, vol.3, no.1, pp.108-119, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STUDENT’S THOUGHTS TOWARDS THE FUTURE OF THE SOCIAL WORK PROFESSION

10th European Conference for Social Work Research, Bucuresti, Romania, 5 - 07 May 2021, pp.1

Disabled Poverty in The Frame of Capability Approach

3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongres, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.200-201 Creative Commons License

PALYATİF BAKIM HASTA YAKINLARI İLE NİTEL BİR ÇALIŞMA

22. Sosyal Hizmet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2019

Sosyal Korumanın Bir Parçası Olarak Malul Gazilere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları

TAEM International Congress of Social Policy, Ankara, Turkey, 18 - 20 June 2019

İNFERTİLİTE ALANINDA SOSYAL HİZMET

I. Uluslararası II. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

The Importance of Social Work Intervention in Private Teaching Institutions in Terms of Child Sexual Abuse Cases

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaria, 3 January - 06 November 2018

Investigating the Attitude Towards Syrians Under Temporary Protection in Turkey: Hatay Example

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaria, 3 - 06 October 2018

Books & Book Chapters

DISADVANTAGED GROUPS: DISABLEDS

in: DISADVANTAGED GROUPS IN SOCIAL SERVICES, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.113-143, 2021

Yapabilirlikten Yoksunluk Yaklaşımı Bağlamında Engelli Yoksulluğu

in: Current Debates on Social Sciences 5, Salih ÇEÇEN, Zeynel KARACAGİL, Ali Osman TİRO,Ömer KAHYA, Şafak BOZGUN, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.501-513, 2020

Other Publications