General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Yönetim Ve Çalişma Psikolojisi

Metrics

Publication

21

Citation (WoS)

31

Citation (Scopus)

30

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals