Araştırma Alanları

  • Sosyal Psikoloji

  • Davranış Bilimleri

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri

  • Yönetim ve Organizasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi