Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects Of Work-Family Conflict On Psychological AndSocio-Cultural Life

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, cilt.2, ss.287-289, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ MOBBİNG OLGUSU VE HUKUKİ SONUÇLARI

Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, ss.196-218, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇALIŞMA SAATLERİ İŞ AİLE ÇATIŞMASI AÇISINDAN BELİRLEYİCİ MİDİR ERKEK ÇALIŞANLAR AÇISINDAN BİR İNCELEME

Çalışma İlişkileri Dergisi, cilt.5, ss.10-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Aile Çatışmasıyla Başa Çıkmada Psikolojik Sağlamlık

Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018

The End of Work Thesis In The Context of The Changing Meaning Of Work

World Conference Of Business and Management, Denpasar, Endonezya, 5 - 07 Temmuz 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

A New Perspective In Social Sciences

Effects of Postmodernism on Working Life, Sarıipek, Doğa Başar Yenihan, Bora Franca, Valentina, Editör, Frontpage Publications Limited, ss.423-436, 2019

İdeoloji ve Sosyal Politika

Marksizm ve Sosyal Politika, Sarıipek Doğa Başar, Taşdemir Aslı Güleç, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.59-79, 2017

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; Ülkeler, Modeller, Uygulamalar, , Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.95-242, 2015