Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Periton Diyalizi Hastalarının Periton DiyalizindenAyrılma Nedenleri: Tek Merkez Deneyimi

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.629-635, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Hipertansiyon Tedavisi

Nephrology Forum, cilt.2, sa.1, ss.39-44, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik böbrek Hastalarında Beslenme Durumu

Nefroloji Forumu, cilt.2, sa.1, ss.39-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium Minutissimum’a Bağlı Peritonit’’

Türk Mikrobiyol Cemiyeti Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.59-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kronik Böbrek Yetmezliğinin ve Farklı Diyaliz Tedavi Yöntemlerininin Tiroid Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi”

Endokrinolojide Yönelişler, cilt.11, sa.1, ss.11-15, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Depresif Semptomlarla Seyreden ve Tedavi İntoleransı Gözlenen bir Nörobruselloz Olgusu”

İnfeksiyon Dergisi, cilt.16, sa.1, ss.99-101, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Tedavilerinin Plazma Total Homosistein Konsantrasyonu Üzerine Etkisi”

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.127-130, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Diabetik Nefropati Patogenezinde Angiotensin II ve Transforming Growth Faktör-’nın Rolü”

Endokrinolojide Yönelişler, cilt.11, sa.4, ss.175-180, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu, Diyaliz Yeterliliği ve Mortalite”

Sendrom, cilt.13, sa.6, ss.19-24, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürik Asid Nefropatisi ve Testis Tutulumu ile Başvuran Nonhodkgin Lenfoma (olgu sunumu)”

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.223-226, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOLVAPTAN TREATMENT IN POLYCYSTICKIDNEY DISEASE

ISN World Congress of Nephrology, Birleşik Arap Emirlikleri, 26 Mart 2020

Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARO KONGRESİ, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

“Ertapenem ilişkili deliryum: olgu serisi”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Rifampisin kulanımı sonrası gelişen akut böbrek hasarı”

0. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Genç erkek hastada multiple myelom”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“MHY9 ilişkili hastalıklar: farklı bir tablo farklı bir tanı”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

IgA nefropatisi ve Hodgkin lenfoma birlikteliği”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEDAVİSİNDE ECULİZUMAB TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ”

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEDAVİSİNDE ECULİZUMAB TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Wernicke ensefalopatisi gelişen olgularımız

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017

Kronik sitolomegavirus enfeksiyonu periton diyalizi hastalarında arteriyel sertliği arttırır mı?

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017, ss.15

“Gitelman sendromu: hipokaleminin nadir nedeni midir?”

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017

“Wernicke ensefalopatisi gelişen olgularımız”

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017

“Kresentik IgA nefropatisinde plazmaferez tedavisinin yeri ”

18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 11 - 15 Mayıs 2016

Kokain kullanımına bağlı akut böbrek hasarı”

32. Ulusal Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2015

“Akut böbrek hasarı gelişiminde yeni bir şüpheli:’’Bonzai’’

31. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014

“Serum ve idrar NGAL düzeyleri kritik hastalarda ABH şiddeti ile ilişkilidir”

31. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Ekim 2014

BK Virus Nefropati Tedavisinde Leflunomid Ve Sidofir Bir Olgu Sunumu”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon, BODRUM, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

“Bir Transplant Olgusunda Antifungal Kullanımına Bağlı Statin ve M Tor İnhibitör Toksisitesi”

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon’, BODRUM, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014

“Çoklu Organ Tutulumuyla Ağır Seyreden Bir Zoonozun Başarıyla Tedavisi”

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

Üç Farklı Klinik Prezantasyon ile Başvuran Atipik Hemolitik Üremik Sendrom”

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

“Membranoproliferatif glomerulonefritlerin tedavisinde tek merkez deneyimi”

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2013

Periton diyalizi hastasında atipik posterior reversible ensefalopati sendromu olgusu”

15. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 Nisan - 28 Mart 2013

Membranoproliferatif glomerülonefrit ve hepatit B infeksiyonu ilişkisi Literatür taraması ile bağlantılı olarak olgu sunumu

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

“Stenotrophomonas Maltophilia Peritonitleri: Dört Olgunun İrdelenmesi”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Peritonit Etkenleri”

28. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011

Kronik hepatit B infeksiyonu ve glikoz metabolizma bozukluğu

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

“Akut Böbrek Hasarı Tablosu İle Başvuran Prostat Kanseri Olgusu”

27. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010

“Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İnflamasyon ve Vasküler Kalsifikasyon Arasındaki İlişki’’

25. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2008

“Analysis of the microbial causes of PD-related peritonitis: A single center experience’’

12th Congress of the Inernational Society for Peritoneal Dialysis, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 Haziran 2008

“Steroid Tedavisi Alan Primer Fokal Segmental Glomerülosklerozlu Hastalarda Tedavi Sonuçları: Tek Merkezin Deneyimi’’

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Fıtık Sıklığı ve Tedavisi’’

4. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Sphingomonas Paucimobilis Peritoniti’’

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2007

“Renal Amiloidoz ve periorbital ekimoz: olgu sunumu’’

7. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyomu, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2007

“Hipertansiyonda plazminojen aktivatör sistem komponentleri’’

Klinik Biyokimya Tıbbi Laboratuar Sempozyumu, 1 - 04 Kasım 2006

“Hipertansif hastalarda inflamasyon markerları’’

Klinik Biyokimya Tıbbi Laboratuar Sempozyumu, 1 - 04 Kasım 2006

“Hemodiyaliz Hastalarında Vücut Demir Depoları ile düzeltilmiş QT Dispersiyonu Arasındaki İlişki’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

“Periton Diyalizi Hastalarinda Depresyon ile Beslenme ve İnflamasyon Göstergeleri arasındaki İliski’’

3. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastada Corynebacterium Minutissimum’a Bağlı Peritonit’’

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2006

Hastanemizde istenen nefroloji konsültasyonlarının değerlendirme sonuçları’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005

“Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastalarında kardiyak risk faktörü olarak homosistein konsantrasyonunun önemi’’

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005

,

22. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Kasım - 20 Ekim 2005

“72 Böbrek Biyopsisi Olgusunda endikasyon-patolojik sonuç ilişkisi’’

7. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 Mayıs 2005 - 29 Mayıs 2006

“Depression and Its Association with C-Reactive Protein, Serum Albumin and Hemoglobin/Hematocrit in Patients with Chronic Renal Disease’’

Proceedings of the 51st Annual Meeting Academy of Psychomatic Medicine, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Kasım 2004

“Comparison of Quality of Life and Depression in Patients on Conservative Management, Hemodialysis and Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis’’

Proceedings of the 51st Annual Meeting Academy of Psychomatic Medicine, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Kasım 2004

“Hemodiyaliz Hastalarında Brain Natriüretik Peptid ve Sol Ventriküler Fonksiyonlar Arasındaki İlişki’’

21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2004

“Hemodiyalizin Brain Natriüretik Peptid ve İnferior Vena Cava Çapı Üzerine Etkisi’’

21. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Eylül 2004

“Atipik Seyirli Bir Gitelman Sendromu’’

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002

“Kronik Böbrek Yetmezliğinin ve Farklı Diyaliz yöntemlerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi’’

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002

“Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Demografik Faktörlerin Anksiyete ve Depresyon Üzerine Etkisi’’

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002

“Son Dönem Böbrek Yetmezliğindeki Aneminin Tedavisinde Eritropoitinsiz Yalnızca İntravenöz Demir Sükroz Kullanımının Etkisi’’

19. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Eylül 2002

Kortikosteroidlere Dirençli Henoch-Schönlein Purpurasının Tedavisinde Plazmaferez

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 22 Mayıs 2022 - 26 Mayıs 2002

“Prediyaliz, Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Deri Bulguları’’

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2002

SAPD Hastalarında İnfeksiyöz Komplikasyonlar’’

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2002

“Hemodiyaliz ve Prediyaliz Hastalarımızda Hepatitis B ve C Sıklığı’’

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2002

“Kortikosteroidlere Dirençli Henoch-Schönlein Pupurasının Tedavisinde Plazmaferez’’

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mayıs 2002

26.05.2001

ASN/ISN World Congress of Nephrology, San-Francisco, Kostarika, 12 - 17 Ekim 2001

”Effect of Hemodialysis and CAPD on Lipid levels in Patients with Chronic Renal Failure”

9th Meeting of the Balcan Clinical Laboratory Federation, 12 - 15 Eylül 2001

“Sağlıklı ve Böbrek Yetersizliği Olan Erişkinlerde Serum Sistatin C Düzeyleri”

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

“Hemodiyaliz Hastalarında Beslenme Durumu ve Diyaliz Yeterliliği Arasındaki İlişki”

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, KAPADOKYA, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

“HD ve SAPD Hastalarında Plazma Total Homosistein ile Albumin, Folik asit, vit. B12 ve Kt/V Arasındaki İlişki”

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, KAPADOKYA, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

“Hemodiyaliz ve SAPD ve Antioksidan Tedavinin Oksidan ve Antioksidan Durum Üzerine Etkisi”

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, KAPADOKYA, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

“Hemodiyaliz Hastalarında Akut Faz Reaktanları ile Serum Albumin, Transferrin ve Hemoglobin Değeri Arasındaki İlişki”

XVIII. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, KAPADOKYA, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2001

Effect Of Hemodialysis and CAPD on Oxidant and Anti-oxidant Status in Patients with Chronic Renal Failure”

14 th IFCC European Congress of Clinical Chesmistry and Laboratory Medicine, Prag, Çek Cumhuriyeti, 26 - 31 Mayıs 2001

Prediyaliz, Hemodiyaliz ve Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Tiroid Fonksiyon Testlerinin Araştırılması”,

III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2001

“Geçici Hemodiyaliz Kateter İnfeksiyonları”

III. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mayıs 2001

The Effect of Renal Transplantation on Pulmonary Functions”

Fourth Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO), İzmir, Türkiye, 14 - 16 Kasım 1999

Systemic Fungal Infection Following Kidney Transplantation”

Doku ve Organ Transplantasyonunda Son Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 1999

“Opportunistic Pulmonary Infections after Renal Transplantation ”

Doku ve Organ Transplantasyonunda Son Gelişmeler, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Kasım 1999

Red Cell Membrane Deformability and Oxidative Stress in Patients with Proteinuria”

XVth International Congress of Nephrology Buenos Aires, Arjantin, 2 - 06 Mayıs 1999

“Oxidative Stress in Nephrologic Patients with Proteinuria”

Haemostasis 15th International Congress on Thrombosis, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Ekim 1998

“Red Cell Membrane Stiffness and Different Shear Rates of Viscosity in Proteinüric Patients”

Haemostasis 15th International Congress on Thrombosis, Antalya, Türkiye, 16 - 21 Ekim 1998

Hemodiyaliz Hastalarında Keto-asit Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi”

XV. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 09 Ekim 1998