Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı

20. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARO KONGRESİ, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018

“Ertapenem ilişkili deliryum: olgu serisi”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Genç erkek hastada multiple myelom”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Rifampisin kulanımı sonrası gelişen akut böbrek hasarı”

0. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

IgA nefropatisi ve Hodgkin lenfoma birlikteliği”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“Kocaeli ilinde hemodiyaliz hastalarındaki pnömokok aşılanma farkındalığı”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

“MHY9 ilişkili hastalıklar: farklı bir tablo farklı bir tanı”

20. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 9 - 13 Mayıs 2018

ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEDAVİSİNDE ECULİZUMAB TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ.

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

“ATİPİK HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM TEDAVİSİNDE ECULİZUMAB TEDAVİSİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ”

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017

Kronik sitolomegavirus enfeksiyonu periton diyalizi hastalarında arteriyel sertliği arttırır mı?

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 10 - 14 Mayıs 2017, ss.15

Wernicke ensefalopatisi gelişen olgularımız

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2017

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017

“Wernicke ensefalopatisi gelişen olgularımız”

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017

Kortikosteroidlere Dirençli Henoch-Schönlein Purpurasının Tedavisinde Plazmaferez

IV. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 22 May 2022 - 26 May 2002