Prof.Dr.

BEYHAN PEKEY


Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Eğitim Bilgileri

1996 - 2004

1996 - 2004

Doktora

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

1994 - 1996

1994 - 1996

Yüksek Lisans

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

İzmit Körfezi yaş ve kuru çökelme örneklerinde polisiklik aromatik hidrokarbonlar: Kaynakları, seviye tespiti ve zamana göre değişimleri

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

1996

1996

Yüksek Lisans

Türkiye’de çimento sanayinin toz emisyonları yönünden incelenmesi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

A2 Temel

A2 Temel

Almanca

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2012

2012

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi

Diğer

PersonaTR Uluslararası Personel Eğitim& Sertifikasyon

2012

2012

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Denetçi/Basdenetçi

Diğer

PersonaTR Uluslararası Personel Eğitim& Sertifikasyon

2008

2008

Hava Kalitesi Yönetimi

Mesleki Eğitim

TAİEX, Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Orman Bakanlığı

2008

2008

Gaz Kromatografi Cihazı ve Chemstation Software Eğitimi

Mesleki Eğitim

SEM Lab. A.Ş.

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Yönetimi, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Hava Kirliliğinin İzlenmesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2012 - 2018

2012 - 2018

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2005 - 2006

2005 - 2006

Yrd.Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

2004 - 2005

2004 - 2005

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

1993 - 2004

1993 - 2004

Araştırma Görevlisi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Enstitü Müdür Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

1994 - Devam Ediyor

1994 - Devam Ediyor

Staj Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği

2016 - 2017

2016 - 2017

Enstitü Müdür Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

2011 - 2014

2011 - 2014

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Bitirme Çalışması

Lisans

Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği II

Lisans

Lisans

İş Sağlığı ve Güvenliği I

Lisans

Lisans

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Lisans

Lisans

Termodinamik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Endüstride Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Lisans

Lisans

İş Hayatı ve İş Güvenliğine Hazırlık

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Endüstride Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Lisans

Lisans

Termodinamik

Lisans

Lisans

Çevre Mühendisliğinde Analiz Yöntemleri

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Çimento Sektöründe Sosyal Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

Pekey B. (Danışman)

B.CİCİ(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

A comparative life cycle assessment for sustainable cement production in Turkey

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

Journal of Environmental Management, cilt.249, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Fine particulate matter in the indoor air of barbeque restaurants: Elemental compositions, sources and health risks

TANER S. , PEKEY B. , PEKEY H.

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, cilt.454, ss.79-87, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey

Cetin Ş. , Karademir A. , Pekey B. , Ayberk S.

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.128, ss.165-175, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Atmospheric deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons to Izmit Bay, Turkey

Pekey B. , KARAKAŞ D., Ayberk S.

CHEMOSPHERE, cilt.67, ss.537-547, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2005

2005

Sources of heavy metals in the Western Bay of Izmit surface sediments

Pekey H. , Bakoglu M., Pekey B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.85, ss.1025-1036, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2005

2005

Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Izmit Bay (Turkey)

KARAKAŞ D., Pekey B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.85, ss.433-442, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2004

2004

Removal of copper from aqueous solution by ion exchange resins

VELİ S. , PEKEY B.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.13, ss.244-250, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Comparative Life Cycle Assessment of Clinker Production with Conventional and Alternative Fuels Usage in Turkey

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

International Journal of Environmental Science and Development, cilt.9, ss.213-217, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Mass Concentrations of Elemental Compositions of PM10 in Duzce, Turkey

BOZKURT Z., TAŞPINAR F., PEKEY B. , PEKEY H. , ÖZDEN ÜZMEZ Ö., DÖĞEROĞLU T., et al.

Athens Journal of Sciences, cilt.4, ss.87-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Fotokopi Merkezlerinde Partikül Madde Konsantrasyonlarının ve Element Kompozisyonlarının Belirlenmesi

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.178-189, 2017

2015

2015

Identifying Environmental Impacts Of Cement Production With LifeCycle Assessment Literature Review

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

Ecology & Safety, cilt.9, ss.251-267, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Assessment of Exposure to Whole Body Vibration and Noise ina Metal Processing Plant

PEKEY B. , PEKEY H. , AKDUMAN N.

European International Journal of Science and Technology, cilt.4, ss.137-144, 2015

2012

2012

Karadeniz‘de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

KOCABAŞ S., PEKEY B. , PEKEY H.

Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.41-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Kokunun Aermod Dağılım Modeli ile Modellenmesi: Kocaeli Örneği

ERGÜN B., PEKEY H. , PEKEY B. , ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

2019

2019

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servis Ünitesi Gürültü Düzeyleri ve Çalışan Sağlığına Etkileri

KURT H., PEKEY B. , ARSAL YILDIRIM S. , SAYGI E., SEZEK H.

5. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

2019

2019

Koku Kirliliğinin Olfaktometre ile Belirlenmesi: Kocaeli Örneği

ERGÜN B., ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş. , PEKEY B. , PEKEY H.

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

2019

2019

Application of Uncertainty and Sensitivity Analysis in Life Cycle Assessment: A Cement Sector Case Study

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

13 Ulusal-1.uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, 10 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Life Cycle Assessment as a Decision Support Tool for The Environmental Impact Assessment of Wastewater Treatment Plants

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2019, 26 - 28 Nisan 2019

2018

2018

Characterizing Spatial Distribution of Coarse Particle Concentrations Using Passive Aerosol Sampler in Kocaeli, Turkey

PEKEY B. , WILLIS R. D.

9th International Conference on Environmental Science and Technology 2018, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 June 2018

2018

2018

Determination of GHG with a Life Cycle Approach in Machinery Manufacturing Industry

ÇANKAYA S. , PEKEY B.

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 24 - 28 April 2018

2017

2017

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

PEKEY B. , ARSAL YILDIRIM S.

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Türkiye, 30 November - 02 December 2017

2017

2017

Olfaktometrik Koku Analizlerinde Kullanılan Farklı Metotların Karşılaştırılması

ESKİCİ Ö., ERGÜN B., PEKEY B. , PEKEY H.

Engineers of Future International Student Symposium-EFIS, 15 - 17 June 2017, cilt.1, ss.71

2016

2016

Mass Concentrations and Elemental Compositions of PM10 in Düzce Turkey

Bozkurt Z., Taşpınar F., Pekey B. , Pekey H. , Özden Üzmez Ö., Döğeroğlu T., et al.

11th Annual International Symposium on Environment, Athens, Yunanistan, 23 - 26 Mayıs 2016, ss.1-15

2016

2016

Measurement of Particulate Matter Using Passive Samplers

Casuccio G. S. , West R. R. , Lersch T. L. , PEKEY B. , Willis R. D.

Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2016, Chapel Hill, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Mart 2016

2015

2015

Yüzeysel Sulardaki Kimyasal Kirlilik ve Sağlık Üzerine Etkisi

PEKEY B.

Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015

2014

2014

Determination of Volatile Organic Compounds Concentrations in Restaurants and Assessment of Exposure Risks

Özerkan Aydın B., Pekey H. , Pekey B.

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

2014

2014

Distributions and Concentrations of Heavy Metals in Kocaeli Soils

PEKEY B. , PEKEY H. , KOCABAŞ S.

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14 - 17 Mayıs 2014

2013

2013

Toprak Nemi Ölçümleri

UYTUN A., PEKEY B. , KALEMCİ M.

VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013

2012

2012

Spatial Distribution of VOC Concentrations and Cancer Risk Around an Industrial Region at Western Turkey

CİVAN M., ELBİR T., SEYFİOĞLU M. R. , OĞUZ KUNTASAL Ö., BAYRAM A., DOĞAN G., et al.

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, 10 - 13 Eylül 2012

2012

2012

Determination of Particulate Matter Concentrations in Different Microenvironments

ÇANKAYA S. , PEKEY B. , PEKEY H. , ARSLANBAŞ D.

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4 - 07 Eylül 2012

2011

2011

Karadeniz’de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

KOCABAŞ S., PEKEY B. , PEKEY H.

I. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü (KÇKK 2011) Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011

2011

2011

Kocaeli Kentinde Seçilen Kırsal Bölgelerde Toprak Kirliliğinin Araştırılması

UYTUN A., PEKEY B. , CANKUR O., KARTAL DOĞAN A.

9. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011

2011

2011

An evaluation of the Health risks of selected hazardous air pollutants for different groups in Kocaeli

ARSLANBAŞ D. , PEKEY H. , PEKEY B. , BOZKURT Z., DOĞAN G., CİVAN M. , et al.

2nd International Conference on Air Pollution and Combustion, 19 - 23 Eylül 2011

2011

2011

Kocaeli’de Hava Kalitesi ve Hava Kirliliği

PEKEY B.

Kocaeli Kent Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2011

2011

2011

PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay

TERZİ M., PEKEY B. , ERGÜL H. A.

European Geosciences Union General Assembly, 3 - 08 Nisan 2011

2010

2010

Metal İşleme Tesisinde Titreşim ve Gürültü Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

AKDUMAN N., PEKEY B.

İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010

2008

2008

İzmit Körfezi Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Girdilerinin Belirlenmesi

PEKEY B. , KARAKAŞ D., AYBERK H. S.

Çevre Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2008

2006

2006

Kocaeli İlinde Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri

ÇETİN DOĞRUPARMAK Ş. , KARADEMİR A. , PEKEY B. , AYBERK H. S.

Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006

2005

2005

Investigation of the relationship between aerosol and rainwater composition at different locations in Turkey

TÜRKÜM A., PEKEY H. , PEKEY B. , TUNCEL S. G.

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 Eylül 2005

2005

2005

Comparison of sources affecting chemical compositions of aerosol and rainwater at different locations in Turkey

TÜRKÜM A., PEKEY B. , PEKEY H. , TUNCEL S. G.

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 Eylül 2005

2005

2005

Investigation of sources of atmospheric aerosol at rural area in Central Anatolia

YÖRÜK E., YEŞİLYURT C., PEKEY B. , TUNCEL S. G.

1st International Conference on Air Pollution and Combustion, 22 - 25 Haziran 2005

1997

1997

İzmit ve Yöresi Sanayi Kuruluşlarında Toz Emisyonları Ölçüm Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

OKTOR K. , PEKEY B. , AYBERK H. S.

IV. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1997

1997

1997

Türkiye de Çimento Sanayinin Toz Emisyonları Yönünden İncelenmesi

PEKEY B. , OKTOR K. , AYBERK H. S.

IV. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1997

Desteklenen Projeler

2002 - 2004

2002 - 2004

İyon Değiştirici Reçinelerle Katyon Giderimi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Pekey B. , Veli S. (Yürütücü)

Kontrata Dayalı Araştırmalar

2017 - 2018

2017 - 2018

Makine ve Ekipmanları İmalatı Sektöründe Çevresel Etkilerin Belirlenmesi İçin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi

UZER Makina ve Kalıp San. A.Ş.

Pekey B. , Çankaya S.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Kocaeli Journal of Science and Engineering

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Danışmalıklar

2018 - 2018

2018 - 2018

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Kasım 2019 - Kasım 2019

Kasım 2019 - Kasım 2019

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Antalya, Türkiye

Kasım 2017 - Kasım 2017

Kasım 2017 - Kasım 2017

VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Antalya, Türkiye

Şubat 2017 - Şubat 2017

Şubat 2017 - Şubat 2017

2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Antalya, Türkiye

Ekim 2015 - Ekim 2015

Ekim 2015 - Ekim 2015

Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Antalya, Türkiye

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

Mayıs 2014 - Mayıs 2014

1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Türkiye

Eylül 2013 - Eylül 2013

Eylül 2013 - Eylül 2013

Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Eskişehir, Türkiye

Eylül 2013 - Eylül 2013

Eylül 2013 - Eylül 2013

10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Ankara, Türkiye

Mayıs 2013 - Haziran 2013

Mayıs 2013 - Haziran 2013

Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Kocaeli, Türkiye

Eylül 2011 - Eylül 2011

Eylül 2011 - Eylül 2011

II. International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC II)

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Antalya, Türkiye

Eylül 2008 - Eylül 2008

Eylül 2008 - Eylül 2008

Su Tüketimi-Arıtma ve Yeniden Kullanım Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Bursa, Türkiye

Mayıs 2008 - Mayıs 2008

Mayıs 2008 - Mayıs 2008

Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Konya, Türkiye

Mayıs 2008 - Mayıs 2008

Mayıs 2008 - Mayıs 2008

Çevre Sorunları Kocaeli Sempozyumu

Bilimsel Kongre veya Sempozyum Organizasyonu

Pekey B.
Kocaeli, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019 - 2019

2019 - 2019

Alüminyumun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri Çalıştayı

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2019 - 2019

2019 - 2019

İç Ortam Hava Kalitesi Çalıştayı

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Kocaeli Kent Sempozyumu

Panelist

Kocaeli-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Eylül 2018

Eylül 2018

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi kapanış ve Ulusal Konferansı

Konferans

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-Türkiye

Burslar

2014 - 2015

2014 - 2015

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 463

h-indeksi (WOS): 11

Jüri Üyelikleri

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Kocaeli Üniversitesi

Ekim-2019

Ekim 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Akademik Personel Sınavı

Akademik Personel Sınavı - Kocaeli Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Şubat-2017

Şubat 2017

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa