Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Yönetimi

  • Hava Kirliliği ve Kontrolü

  • Hava Kirliliğinin İzlenmesi