Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2021 Tez Savunma (Doktora)

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Aralık 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Ekim 2020 Doçentlik Sınavı

  Üniversitelerarası Kurul ÜAK

  Doçentlik Sınavı

 • Eylül 2020 Tez Savunma (Doktora)

  Kocaeli Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Haziran 2020 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Mart 2020 Doçentlik Sınavı

  Üniversitelerarası Kurul ÜAK

  Doçentlik Sınavı

 • Ocak 2020 Akademik Kadroya Atama

  Bursa Uludağ Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Ocak 2020 Akademik Kadroya Atama

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Aralık 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kocaeli Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ekim 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Eylül 2019 Akademik Personel Sınavı

  Kocaeli Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Temmuz 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Haziran 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Mayıs 2018 Doktora Yeterlik Sınavı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Ocak 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Şubat 2017 Tez Savunma (Doktora)

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Tez Savunma (Doktora)

 • Aralık 2016 Doktora Yeterlik Sınavı

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doktora Yeterlik Sınavı

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2018 - Devam Ediyor Kocaeli Journal of Science and Engineering

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2020 - 2020 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

 • 2018 - 2018 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Kasım 2019 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Antalya, Türkiye

 • Kasım 2017 VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Antalya, Türkiye

 • Şubat 2017 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Antalya, Türkiye

 • Ekim 2015 Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Antalya, Türkiye

 • Mayıs 2014 1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Türkiye

 • Eylül 2013 Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Eskişehir, Türkiye

 • Eylül 2013 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Ankara, Türkiye

 • Haziran 2013 Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Kocaeli, Türkiye

 • Eylül 2011 II. International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC II)

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Antalya, Türkiye

 • Eylül 2008 Su Tüketimi-Arıtma ve Yeniden Kullanım Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Bursa, Türkiye

 • Mayıs 2008 Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Konya, Türkiye

 • Mayıs 2008 Çevre Sorunları Kocaeli Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Pekey B.

  Kocaeli, Türkiye