Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Volatile organic compound concentrations and their health risks in various workplace microenvironments

HUMAN AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT, cilt.26, sa.3, ss.822-842, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparative life cycle assessment for sustainable cement production in Turkey

Journal of Environmental Management, cilt.249, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turkey

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.128, ss.165-175, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sources of heavy metals in the Western Bay of Izmit surface sediments

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.85, sa.14, ss.1025-1036, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments of Izmit Bay (Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY, cilt.85, ss.433-442, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Removal of copper from aqueous solution by ion exchange resins

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.13, ss.244-250, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ASSESSING ENVIRONMENTAL HOTSPOTS OF TIRE CURING PRESS: A LIFE CYCLE PERSPECTIVE

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.38, sa.4, ss.1825-1836, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Diş Protez Laboratuvarları Ortam Havasındaki Partikül madde Kirliliğinin Çalışan sağlığı Yönünden Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.838-852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparative Life Cycle Assessment of Clinker Production with Conventional and Alternative Fuels Usage in Turkey

International Journal of Environmental Science and Development, cilt.9, ss.213-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mass Concentrations of Elemental Compositions of PM10 in Duzce, Turkey

Athens Journal of Sciences, cilt.4, ss.87-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotokopi Merkezlerinde Partikül Madde Konsantrasyonlarının ve Element Kompozisyonlarının Belirlenmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.178-189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Identifying Environmental Impacts Of Cement Production With LifeCycle Assessment Literature Review

Ecology & Safety, cilt.9, ss.251-267, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Assessment of Exposure to Whole Body Vibration and Noise ina Metal Processing Plant

European International Journal of Science and Technology, cilt.4, ss.137-144, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karadeniz‘de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.41-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation Of Social Life Cycle Assessment Practices In Terms OfWorker Stakeholder Categories

International Marmara Sciences Congress (Spring 2020), Kocaeli, Türkiye, 19 - 20 Haziran 2020, ss.92

Kokunun Aermod Dağılım Modeli ile Modellenmesi: Kocaeli Örneği

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KAYNAK GERİ KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESİ, 12 - 13 Aralık 2019

Koku Kirliliğinin Olfaktometre ile Belirlenmesi: Kocaeli Örneği

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

Characterizing Spatial Distribution of Coarse Particle Concentrations Using Passive Aerosol Sampler in Kocaeli, Turkey

9th International Conference on Environmental Science and Technology 2018, Houston, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 29 Haziran 2018

Determination of GHG with a Life Cycle Approach in Machinery Manufacturing Industry

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), 24 - 28 Nisan 2018

Diş Protez Laboratuvarı çalışanlarının Birincil Mesleki riskleri:Toz

IX.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, Adana, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2017

Olfaktometrik Koku Analizlerinde Kullanılan Farklı Metotların Karşılaştırılması

Engineers of Future International Student Symposium-EFIS, 15 - 17 Haziran 2017, cilt.1, ss.71

Mass Concentrations and Elemental Compositions of PM10 in Düzce Turkey

11th Annual International Symposium on Environment, Athens, Yunanistan, 23 - 26 Mayıs 2016, ss.1-15

Measurement of Particulate Matter Using Passive Samplers

Air Quality Measurement Methods and Technology Conference 2016, Chapel Hill, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 17 Mart 2016

Yüzeysel Sulardaki Kimyasal Kirlilik ve Sağlık Üzerine Etkisi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2015

Distributions and Concentrations of Heavy Metals in Kocaeli Soils

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, 14 - 17 Mayıs 2014

Determination of Volatile Organic Compounds Concentrations in Restaurants and Assessment of Exposure Risks

2nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

Toprak Nemi Ölçümleri

VIII. Ulusal Ölçümbilim Kongresi, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2013

Spatial Distribution of VOC Concentrations and Cancer Risk Around an Industrial Region at Western Turkey

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4th International Symposium and IUAPPA Regional Conference, 10 - 13 Eylül 2012

Determination of Particulate Matter Concentrations in Different Microenvironments

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 4 - 07 Eylül 2012

Karadeniz’de Limanlardan Kaynaklanan Hava Kirliliği, Zonguldak Örneği

I. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü (KÇKK 2011) Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Kasım 2011

Kocaeli’de Hava Kalitesi ve Hava Kirliliği

Kocaeli Kent Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2011

PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay

European Geosciences Union General Assembly, 3 - 08 Nisan 2011

Metal İşleme Tesisinde Titreşim ve Gürültü Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

İ.T.Ü. 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010

Kocaeli İlinde Trafik Kaynaklı Hava Kirleticilerinin Emisyon Envanteri

Kocaeli Özelinde Büyükşehirlerin Kentsel Yapılaşma ve Ulaşım Sorunları Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2006

Comparison of sources affecting chemical compositions of aerosol and rainwater at different locations in Turkey

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 Eylül 2005

Investigation of the relationship between aerosol and rainwater composition at different locations in Turkey

3rd International Symposium on Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, 26 - 30 Eylül 2005

Investigation of sources of atmospheric aerosol at rural area in Central Anatolia

1st International Conference on Air Pollution and Combustion, 22 - 25 Haziran 2005

Türkiye de Çimento Sanayinin Toz Emisyonları Yönünden İncelenmesi

IV. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1997