Scientific Activities

Jury Memberships

 • January 2021 Doctorate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Doctorate

 • December 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • October 2020 Associate Professor Exam

  Üniversitelerarası Kurul ÜAK

  Associate Professor Exam

 • September 2020 Doctorate

  Kocaeli Üniversitesi

  Doctorate

 • June 2020 PhD Thesis Monitoring Committee Member

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  PhD Thesis Monitoring Committee Member

 • March 2020 Associate Professor Exam

  Kocaeli University

  Associate Professor Exam

 • January 2020 Appointment Academic Staff

  Bursa Uludağ Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • January 2020 Appointment Academic Staff

  Kocaeli Üniversitesi

  Appointment Academic Staff

 • December 2019 Post Graduate

  Kocaeli Üniversitesi

  Post Graduate

 • October 2019 Post Graduate

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Post Graduate

 • September 2019 Academic Staff Examination

  Kocaeli Üniversitesi

  Academic Staff Examination

 • July 2019 Post Graduate

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Post Graduate

 • June 2018 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doctoral Examination

 • May 2018 Doctoral Examination

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

  Doctoral Examination

 • January 2018 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Post Graduate

 • February 2017 Doctorate

  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

  Doctorate

 • December 2016 Doctoral Examination

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

  Doctoral Examination

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

  Advisory Committee Member

 • 2018 - Continues Kocaeli Journal of Science and Engineering

  Committee Member

Scientific Consultations

 • 2020 - 2020 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması

  Project Consultancy

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2018 - 2018 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

  Project Consultancy

  Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Tasks In Event Organizations

 • Kasım 2019 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Antalya, Turkey

 • Kasım 2017 VII. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Antalya, Turkey

 • Şubat 2017 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Antalya, Turkey

 • Ekim 2015 Uluslararası Katılımlı ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Antalya, Turkey

 • Mayıs 2014 1. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Turkey

 • Eylül 2013 Uluslararası Katılımlı 5. Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Eskişehir, Turkey

 • Eylül 2013 10.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Ankara, Turkey

 • Haziran 2013 Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Kocaeli, Turkey

 • Eylül 2011 II. International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC II)

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Antalya, Turkey

 • Eylül 2008 Su Tüketimi-Arıtma ve Yeniden Kullanım Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Bursa, Turkey

 • Mayıs 2008 Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Konya, Turkey

 • Mayıs 2008 Çevre Sorunları Kocaeli Sempozyumu

  Scientific Congress

  Pekey B.

  Kocaeli, Turkey