Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Şirketler Topluluğunda Hakim Şirket ile Bağlı Şirket Arasında Doğabilecek Sorumluluk Davalarında Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, vol.8, no.2, pp.117-149, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

5718 sayılı MÖHUK Uyarınca Tenkis Davasında Uygulanacak Hukukun Kamu Düzeni Bakımından Değerlendirilmesi ve Yetkili Mahkeme

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.397-430, 2018 (National Refreed University Journal)

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.37, no.2, pp.508-546, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milletlerarası Özel Hukukta Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesine İlişkin Genel Değerlendirme

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.37, no.2, pp.508-546, 2017 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu İle Getirilen Bir Yenilik: Turkuaz Kart

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, 8 - 09 November 2018

Books & Book Chapters