Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kolesteatom Hucre Kulturunde Diklofenak Sodyum ve 5-Flourasil’in Etkisinin Degerlendirilmesi

15 türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji,3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Transplante Hücre Tabakalarının Deneysel Olarak Hasarlandırılmış Maksiller Sinüs Mukozası Üzerine Etkisinin İncelenmesi

15 türk Rinoloji, 7. Ulusal Otoloji Nörotoloji,3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019

Comparison of Pluripotency Capacity Between Pericytes andMesenchymal Stem Cells

4th International Congress On Applied Biological Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Comparison of Pluripotency Capacity Between Pericytes and Mesenchymal Stem Cells.

4th International Congress on Applied Biological Sciences, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018