Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Sözleşmelerde Kıyı Ötesi TesislerinOrtadan Kaldırılması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.170-191, 2022 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

The Use of Force Against Cyber Atacks Under International Law

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.16, pp.337-365, 2020 (National Refreed University Journal)

MORAL AND POLITICAL GROUNDS OF ARMED HUMANITARIAN INTERVENTION

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.103-118, 2020 (National Refreed University Journal)

Reconsidering the Common Law System as a Law from Long-Standing Customs and Traditions: English Law

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.1-16, 2020 (Other Refereed National Journals)

The United Nations’ Advantages Against Its Disadvantages During A Conflict Situation

E- Journal of Law, vol.3, pp.41-73, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rwandan, Turkish And European Administrative Decisons About Human Rights

Social and Legal Studies, vol.3, pp.1-24, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Recognition As A De Facto Requirement For Statehood

E- Journal of Social and LEgal Studies, vol.1, pp.1-12, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Hayatında Maneviyat Yaklaşımı Ne Vaad Ediyor

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.26, pp.135-149, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İletişim Özgürlüğünün Bir Ölçütü Olarak Gazetecinin İş Güvencesi

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları Dergisi, vol.1, pp.61-98, 2011 (Other Refereed National Journals)

Uluslararası Andlaşmaların Türk İç Hukukunda Uygulanması ve Yargısal Denetimi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.87-96, 2001 (Other Refereed National Journals)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Diğer Uluslararası Normlarla İlişkisi

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.305-327, 1998 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması İçin Yapılan Uluslararası Çalışmalar

Kocseli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.251-270, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

(International Community: as the Victim of Crimes Against Cultural Property

7th International Conference on Humanities and Educational Research (ICHER 2021), Erzurum, Turkey, 04 September 2021 Creative Commons License Sustainable Development

MANİPÜLASYON, BİLİM VE HEGEMONYAULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DEVLET KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİRİNCELEME

SLS (Social and Legal Studies) Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi, 5 - 07 October 2018

Mobbing ve Üniversiteler

2. ULUSLARARASI HUKUK VE ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.11

Muhasebe Hilelerinin Tespit Ve Önlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması

2. ULUSLARARASI HUKUK VE ADLİBİLİMLER KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.10

“Topyekün Savaş” Olgusu ve Ulus-Devletin Ortaya Çıkışındaki Etkisi”

II.ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ (GAP ZİRVESİ), Şanlıurfa, Turkey, 6 - 09 May 2018

Censorship in Western Liberal Democracies

VI. Current Debates in Social Sciences, İstanbul, Turkey, 14 December 2017, pp.472

TURKEY’S STANCE ON QATAR CRISIS: AN ANALYSIS FROMINTERNATIONAL LAW APPROACH

1. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.29

DOES TURKEY HAVE THE RIGHT TO INTERVENE IN NORTHERN IRAQINDEPENDENCE REFERANDUM: STATE SOVEREIGNTY vs. NATIONAL

1. ULUSLARARASI ADLİ BİLİMLER VE HUKUK KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 17 - 19 November 2017, pp.28

Doğu Akdeniz Krizinde Yönetici Oyuncu Olabilmek

3. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu 18-20 Ekim 2012, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 18 - 20 October 2012 Sustainable Development

Kurum İçi Şiddet (mobbing)

Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 June 2012

Hukuk Devletinin Sonu

3. Uluslararası Hukuk Biliminin Güncel Sorunları Kongresi, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012

Mobbing

Hasta ve Hekim Hakları Sempozyumu, Samsun, Turkey, 30 March 2012

Mobbing Magdurunun Korunmasi

Kadina Yonelik Mobbing Atılım Üniversitesi, Turkey, 25 April 2011

Çok Kutuplu Dönemden Günümüze Asya, Avrupa ve Afrika’da Yapılan İnsani Müdahalelere Yaklaşımlar

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38), Ankara, Turkey, 10 - 15 September 2007

Üniversitelerde Psikolojik Taciz ve Korunma Yolları

Ege Üniversitesi "İşyerinde Psikolojik Şiddet/mobbing Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 October 2010

Terörün Gelir Kaynaklarıyla Mücadele Yolları

1.Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 13 - 15 November 2009 Sustainable Development

Terör Himayesi Hukuku

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Bishkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.605-615 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Thoughts: Social Influence in Decision-Making

in: DÜŞÜNCE BİLİMLERİKlasik Sorunlar-Güncel Tartışmalar, M. Nesim Doğru - Ömer bozkurt, Editor, Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, Mardin, pp.395-400, 2018

Legitimacy of Censorship in the West: An Analysis from Human Rights Perspective

in: Current Debates in International Relationsand Law, Övgü Kalkan Küçüksolak, Editor, IJOPEC, London, pp.263-276, 2017

Terörün Geli,r Kayanklarıyla Mücadale yolları

in: Prof. Dr. İlhan Unat'a Armağan, Başeren Sertaç, Kibar Dardagan Esra, ata Keskin Funda, Özbek Nimet, Teksoy Barış , Editor, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp.199-208, 2012