Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

AN ANCIENT BEKTASHI SETTLEMENT: HOUSES AND FORMATION OF ROOM IN YORUK VILLAGE

TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, no.58, pp.69-88, 2011 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Salvador Dali, Sürrealizm ve Mobilya

Mimarlık ve Yaşam Dergisi, vol.6, no.2, pp.735-766, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamusal İç Mekanlarda Akvaryum

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.8, no.72, pp.1651-1670, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Importance of Haydarpaşa Railway Station on the Axis of Place, Belonging and Migration: An Evaluation on Turkish Movies

Online Journal of Art and Design, vol.9, no.2, pp.287-298, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A STUDY ON DETERMINING THE NEED FOR USE OF OUTDOOR SPACES IN HOUSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

The Journal of Social Sciences, no.50, pp.1-25, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Furniture Wastes and Their Environmental Impacts as Being a Different Problem of Our Time

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol.33, no.1, pp.97-105, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

AN OVERVIEW OF TILE ART IN TURKISH ARCHITECTURE

The Journal of International Social Research, vol.14, no.76, pp.267-286, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Oyun Alanlarının Tarihi Gelişimi

Çocuk ve Gelişim Dergisi, vol.3, no.6, pp.60-75, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Digital Technology and Interior Architecture

Mimarlık ve Yaşam, vol.5, no.2, pp.561-575, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUK MÜZELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İÇ MEKÂN YAKLAŞIMLARININİNCELENMESİ

ÇOCUK MÜZELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İÇ MEKÂN YAKLAŞIMLARININİNCELENMESİ, vol.13, pp.398-411, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cyberpunk Türü ve Örnek Filmlerin İç Mekân Analizi

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.62-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEVELOPMENT OF FURNITURE MANUFACTURING AND CURRENT SITUATION IN TURKEY

The Journal of International Social Research, vol.13, no.72, pp.4002-4015, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

SALTANATIN YAZLIK SARAYI: BEYLERBEYİ SARAYI’NIN MEKÂN TASARIMIAÇISINDAN ÖNEMİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, vol.7, pp.1902-1919, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tarihi Yapılarda Sürdürülebilirlik İlkesi Bağlamında Eskişehir Odunpazarı Evleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, pp.187-213, 2020 (Other Refereed National Journals)

İç Mekânda Kullanım ve Teknik Özellikler Açısından Hereke Halısı

ART-E SANAT DERGİSİ, vol.13, pp.395-421, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

GEÇMİŞTEN GELECEĞE DOĞRU BİR GEÇİŞ: KAPILAR

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH, pp.1219-1243, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHSEL SÜREÇTE YATAK ODALARININ GELİŞİMİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), pp.860-884, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İÇ MİMARLIKTA YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ TASARIM SÜRECİNE FAYDALARININDEĞERLENDİRİLMESİ

Humanities Sciences, vol.15, pp.62-80, 2020 (International Refereed University Journal)

BAROK DÖNEM MOBİLYA VE MODA TASARIMI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, pp.1-32, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHSEL SÜREÇTE GEMİ İÇ MEKÂNLARININ GELİŞİMİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.7, pp.1468-1480, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilirlik ve Mobilya Tasarımında Çevreci Yaklaşımlar

Uluslararası İnsan ve Sanat Araştırmaları DergisiInternational Journal of Humanities and Art Researches, vol.6, no.6, pp.81-99, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilimkurgu Filmlerinde İç Mekân Özelinde Görsel Manipülasyona Dair Okumalar: Matrix Örneği

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, pp.68-86, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gözün Görme İşlevi ve Sanal İç Mimari Ürün

Mimarlık ve Yaşam, vol.4, pp.155-165, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİZANS UYGARLIĞI’NDA GÜNLÜK YAŞAM, MEKÂN VE MOBİLYA

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.6, pp.22-41, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

0-6 Yaş Grubu Çocuğun Dünyasında Mobilya Tasarımı, 64-76Furniture Design In The World Of 0-6 Age Group Child

RESEARCHER SOCIAL SCIENCE STUDIES, vol.7, pp.64-76, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antik Dönemde Oturma Mobilyasının Öyküsü ve Tarihsel Süreçteki Yansımaları

Art- E Sanat Dergisi, vol.12, pp.232-270, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mısır’da İslami Dönem Evleri ve Donatı Tasarımlarının Günümüze Yansıması

Mimarlık ve Yaşam Dergisi, vol.4, pp.211-237, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

HİTİT UYGARLIĞINDA BÜYÜK TAPINAK MİMARİSİ VE ETKİLERİ

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, pp.1761-1779, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KENTSEL VE KÜLTÜREL BELLEK BAĞLAMINDA TARİHİ BİR ŞEHİR VE YAKIN ÇEVRESİ: GELİBOLU

Journal of Social And Humanities Sciences, vol.5, pp.910-932, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sanayileşme, Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Kocaeli İli Örneği

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları veTeknolojik Gelişmeler Dergisi, vol.1, pp.29-43, 2018 (Other Refereed National Journals)

JUGENDSTIL İÇ MEKANLAR

Yapı, pp.37-42, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAYİLEŞME, KENTLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: KOCAELİ ÖRNEĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER DERGİSİ, pp.29-43, 2018 (Other Refereed National Journals)

ETRÜSK UYGARLIĞINDA YAŞAM ve TASARIM

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR, vol.5, pp.566-583, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK YAŞAM KÜLTÜRÜNDE OTURMA MOBİLYASININ DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ

TİDSAD, pp.71-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE KENTSEL YERLEŞİM VE KONUT GELİŞİMİ:GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İZMİT ÖRNEĞİ

The Journal of Social Science/SOBİDER, pp.99-122, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

19. YÜZYILDAN CUMHURİYET DÖNEMİNE TÜRK MOBİLYASANATI VE MOBİLYA ÜRETİMİNİN GELİŞİMİ

Turkish Studies /International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.1308-2140, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

PEDESTRIAN BRIDGES AND PASSAGES IN TERMS OF SPACE DESIGN

International E-Journal of Advaces in Social Sciences, vol.3, pp.139-145, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AÇIK HAVADA İBADET VE MEKÂN İLİŞKİSİ-GELİBOLU NAMAZGÂHLARI

TIDSAD Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.40-57, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Assessment of Indoor Ambient Air Quality of Houses in Turkey

IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, vol.11, pp.38-47, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

19. Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve İstanbul Teması

Mimarlık ve Yaşam, pp.105-125, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

TRANSFORMATION FROM TENT TO ROOM: ROOM OF TRADITIONALTURKISH HOUSE

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, vol.3, pp.987-997, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

19 YÜZYIL OSMANLI DİNİ MİMARİSİ DEKORASYONUNDA DUVAR RESMİ SANATI BALKANLARDAN KALKANDELEN ALACA CAMİİ ÖRNEĞİ

Türk Kültürü ve Hacı Bektaşı Veli Araştırma Dergisi, vol.1, pp.151-182, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Investigation of the House Stock in Turkey and Japan According to the Non Structural seismic Risks

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.2, pp.121-129, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı atık Sorunu İzmit Yahyakaptan Mahallesi Örneği

Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, vol.2, pp.108-120, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

DİN VE TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE ÇİLEHANE KAVRAMI VE MEKÂN ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN GELİBOLU ÇİLEHANESİ

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, vol.1, pp.175-196, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Mekân Tasarım Özellikleri Açısından Gelibolu Mevlevihânesi

Türk Kulturu Ve Haci Bektas Veli-Arastirma Dergisi, pp.43-67, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AN ANALYSIS ON THE IMPORTANCE OF FURNITURE ERGONOMY IN INTERIOR ARCHITECTURE STUDIOS

V.ULUSLARARASI MOBİLYA KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018

BATILILAŞMA/MODERNLEŞME DÖNEMİDEMİRYOLU POLİTİKASI VE İSTASYONBİNASI MİMARİSİ: İZMİT VE HEREKETREN İSTASYONLARI

ULUSLARARASI GAZİ AKÇA KOCA VE KOCAELİ TARİHİ SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 2 - 04 May 2017, pp.1635-1649

TİCARET MEKÂNLARINDA TARİHSEL GELİŞİM VE DEĞİŞİM İZMİT ÖRNEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 29 November 2015, vol.1, pp.1-27

Osmanlı Barınma Kültüründe Mekânda Cinsiyet Ayırımı ve Günümüz Konutlarına Etkisi

ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 21 May 2017

19 Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve İstanbul teması

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Macedonia, 6 May - 10 June 2016, pp.121-128

19.Yüzyıl Türk Sivil Mimarisinde Duvar Resmi Estetiği ve Ġstanbul Teması

Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 20 - 21 April 2017, pp.501-508

PEDESTRIAN BRIDGES AND PASSAGES IN TERMS OF SPACE DESIGN

4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS), İstanbul, Turkey, 6 - 08 February 2017, pp.931-937 identifier

TRANSFORMATION FROM TENT TO ROOM: ROOM OF TRADITIONAL TURKISH HOUSE

3rd International Conference on Advances in Education and Social Science (ADVED), İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2017, pp.391-401 identifier

The Development of Furniture Production in Ottoman Empire and Its Reflections to the Republic Period

IFC 2016 International Furniture Congress, Muğla, Turkey, 13 October 2015 - 14 October 2016, pp.377-384

Sanayileşme Kentleşme ve Çevre İlişkisi Kocaeli İli Örneği

Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu, Kars, Turkey, 19 - 20 May 2016, vol.1, pp.33

YAPILI ÇEVREDE KENDİLİĞİNDEN OLUŞUMLAR: KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇE ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI KENTSEL PLANLAMA-MİMARLIK-TASARIM KONGRESİ UPAD 2014, Kocaeli, Turkey, 08 May 2014 - 11 May 2015, vol.1, pp.457-470

Standardization of furniture Design and Production in Turkey

12th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’xx Collaboration, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.355-360

Design Principlesand standardization of Seating Furniture in The Historical Process

12th International Conference Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countriıes’xx Collaboration, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 October 2015, vol.1, pp.377-382

Küreselleşme Sürecinde Türkiye de Konut Mimarisinin Değişimi ve Etkileri

Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 October 2014, vol.1, pp.267-294

Sultan II Abdülhamid in Mobilya Sanatına İlgisi ve Tamirhanei Hümayun

II.Abdülhamid Sempozyumu-Türk Tarih Kurumu, Selanik, 19 - 22 February 2014, vol.3, pp.159-201

Design principles of seating furniture in the historical process

The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry, Ankara, Turkey, 17 - 19 January 2015, vol.1, pp.64-69

Osmanlı Saray Mobilyalarında Ergonomi Tasarımı: Dolmabahçe Sarayı örneği

18.ULUSAL ERGONOMİ KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 8 - 10 January 2015, pp.38

Mimar Kemaleddin ve Üsküdar daki Eserleri

8. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 October 2014, vol.3, pp.239-253

Yapılı Çevrede Kendiliğinden Oluşumlar Kocaeli İli İzmit İlçe Örneği

1. Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.1, pp.457-471

Gelibolu da Değişen Yerleşim Kültürü ve Geleneksel Konutlardan Apartmanlaşmaya Dönüşüm

3. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 10 May 2013, pp.445-463

Üsküdar da Oryantalist Esintiler

7. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2011, vol.1, pp.15-22

Heykel Sempozyumlarının Şehir Kimliğine Katkıları ve Hereke Heykel Sempozyumu

1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 March 2006

“Kentsel Mekan Tasarımında Fiziksel Çevre Kurucu Öğesi Olarak Heykel: Kocaeli Örneği

Günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 15 August 2005, pp.87-98

Heykelin Sanatsal Bir Olgu Olarak Kentsel Tasarım Unsurları İçindeki Önemi

Günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 September 2005

Kentsel Mekan Tasarımında FizikselÇevre”

günümüz Türk Heykel Sanatının Sorunları, Kocaeli, Turkey, 15 August 2005, pp.87-98

Batılılaşma Sürecinde Yaşam Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişimlerin Konut Planlamalarına Etkisi

LIVENARCH 2003 Livable Environments & Architecture 2nd International Congress, Trabzon, Turkey, 1 - 04 July 2003, vol.1, pp.389-396

Tanzimattan Günümüze Fiziksel Çevre Düzenlemesi Ve Fiziksel Çevre Kurucu Öğelerinin Gelişimi

2. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2003, vol.1, pp.100-109

Kentleşme Kent Kimliği Tarihi Kent Ve Kent Mobilyaları İlişkisinin İzmit Örneğinde İncelenmesi

2. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2003, vol.1, pp.199-206

Ülkemizde sanat ve sanatçı kavramları ile sanat eğitiminin bukavramlara etkisi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi I. Ulusal Sanat Eğitimi ve SorunlarıSempozyumu Bildirileri., Çanakkale, Turkey, 03 May 1999, pp.113-116

Books & Book Chapters

PROPORTION AND ORDER IN ARCHITECTURAL DESIGN

in: Research & Reviews inArchitecture, Planning andDesign, H.Burçin HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-26, 2021

HOUSING, LIFE AND FURNITURE IN PHRYGIAN CIVILIZATION

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM THE PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.169-189, 2021

THE DEVELOPMENT OF HITTITE HOUSING ARCHITECTURE FROM HATTIANS UP TO THE LATE HITTITE PERIOD

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM THE PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.147-168, 2021

READING THE ARCHITECTURE OF LE CORBUSIER IN HIS OWN HOUSES

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM THE PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.247-270, 2021

AN OVERVIEW OF THE CRITERIA AFFECTING THE DESIGN OF HOUSING FURNITURE

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design Volume 1, H. Burçin HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.23-48, 2021

WINDOWS: EYES OF THE RESIDENCE

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM TH PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.117-144, 2021

AQUARIUM AS A DESIGN ELEMENT IN HOUSES

in: Research & Reviews in Architecture, Planning and Design Volume 2, H. Burçin HENDEN ŞOLT, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.68-88, 2021

INDOOR PLANTS: THEIR USE AND IMPORTANCE

in: HOUSING ARCHITECTURE AND DESIGN FROM THE PAST TO THE FUTURE, Deniz Demirarslan, Selma Kayhan Tunalı, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.405-431, 2021

Tasarım ve Tasarım Süreci

İKSAD International Publishing House, Ankara, 2020

DİJİTAL TEKNOLOJİ VE İÇ MEKÂNLAR

in: DİJİTAL(İN) RİTMİİLETİŞİM, MEDYA VE KÜLTÜR ALANLARINDAYENİ PERSPEKTİFLER, Selma KOÇ AKGÜLBetül PAZARBAŞI, Editor, Hiper Yayın, İstanbul, pp.288-314, 2020

STORAGE FURNITURE FROM TRADITIONAL TO THE CONTEMPORARY IN TURKISH HOUSE

in: Theory and Research inArchitecture, Planning andDesign, Prof. Dr. Ruba KasmoAssist. Prof. Dr. Lana Kudumovic, Editor, GECEPUNBLISHING, Ankara, pp.1-16, 2020

MODERNIZATION AND CHANGE OF HOUSING INTURKEY

in: ENGINEERING ANDARCHITECTURESCIENCESTheory, Current Researches and New Trends, Asst. Prof. Dr. Can ÇİVİ Asst. Prof. Dr. Tuncay YILMAZ, Editor, IVPE Publishing, Cetinje, pp.195-213, 2020

Indoor Air Quality

in: RESEARCH REVIEWS IN ENGINEERING, Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ, Ahmet ÇİFÇİ, Altan YILMAZ, Editor, Gece Kitaplığı, pp.225-238, 2019

ÇEVRESEL ETKİLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

in: Mühendislik Alanında Araştırma Makaleleri, Günday,Abdurrahman,Minaz,Mehmet Recep, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.131-156, 2019

Indoor Air Quality

in: Research Reviews in Engineering, Gülden Başyiğit Kılıç, Ahmet Çiftçi, Altan Yılmaz, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.225-238, 2019

GELENEKSEL TÜRK EVİ ODA DEKORASYONUNDA KULLANILAN MALZEME VE TEKNİKLER: SAFRANBOLU YÖRESİ EVLERİ

in: MİMARLIK PLANLAMA VE TASARIMDA AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, ÇİĞDEM EREN, HASAN BABACAN, TANJA SOLDATOVİC, NİHADA DELOBEGOVİC DZANIC, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.201-214, 2018

METHODS AND RECOMMENDATIONS ON EVULATION OF FURNITURE WASTES FROM ECOLOGİCAL ASPECTS

in: THE MOST RECENT STUDIES IN SCINCE AND ART, HASAN ARAPGILIOĞLU, ATILLA ATİK, SALİM HZIROĞLU, ROBERT ELLIOT, DİLEK ATİK, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.1042-1053, 2018

DESIGN PHILOSOPHY IN THE DESIGN OF THE SPACE in 20th and 21st CENTURY and CONCEPTUAL APPROACH”

in: RESEARCHES ON SCIENCE AND ARTIN 21ST CENTURY TURKEY, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLUAssist. Prof. Atilla ATIKProf. Robert L. ELLIOTAssoc. Prof. Edward TURGEON, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.771-780, 2017

İletişim Bağlamında Mekan Tasarımına Etki Eden Unsurların Belirlenmesi

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARI, AYDIN ZİYA ÖZGÜR,AYTEKİN İŞMAN, Editor, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Sakarya, pp.15-36, 2016

Painter Ahmet Zeki Kocamemi: The Position of Kocamemi in the Interior Architecture Department in the Academy and in the Design of Furniture

in: 1st International Symposium ‘Education in Interior Architecture’ in the Year of German- Turkish Research, Education and Innovation, Yıldız Pelin, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.175-186, 2016

Sanatın Öyküsü

in: Edebiyatta Mimarlık, Akarsu, Temel, Erdoğan , Nevnihal, Editor, YEM Yayınevi, İstanbul, pp.555-566, 2016

İletişim Bağlamında Mekan Tasarımına Etki Eden Unsurların Belirlenmesi

in: İletişim Çalışmaları 2016, Özgür, Aydın, Ziya, İşman, Aytekin,, Editor, Sakarya Üniversitesi- ITICAM, Sakarya, pp.15-36, 2016