Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Anaphylactic reaction after fluorescein sodium administration during intracranial surgery

JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.18, no.3, pp.430-431, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Lateral sagittal infraclavicular block is a clinically effective block in children

EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.25, no.11, pp.949-951, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

[The effects of various doses of intrathecal morphine in addition with ropivacaine in combined spinal-epidural technique for labour analgesia].

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.19, pp.16-23, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The effects of etomidate and propofol induction on hemodynamic and endocrine response undergoing CABG surgery

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.24, no.2, pp.114-126, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier

The learning curve in endoscopic pituitary surgery and our experience

NEUROSURGICAL REVIEW, vol.29, no.4, pp.298-305, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Spinal anesthesia for arthroscopic knee surgery

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, vol.48, no.4, pp.513-517, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Transsfenoidal hipofizektomilerde BİS monitörizasyonunun sevofluran tüketimine etkisi

TÜRK ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, 2011 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Magnetik Rezonans Görüntüleme Sedasyonunda Propofol ve Ketamin

TÜRK ANESTEZİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, 2010 (Other Refereed National Journals)

Ultrasound guided lateral sagital infraclavicular block for pectoral flap release

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, 2009 (Other Refereed National Journals) identifier

NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN NEDENİ SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU

KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, vol.7, no.3, pp.165-67, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GEBELERDE NÖROANESTEZİ

PALANDÖKEN ANESTEZİ GÜNLERİ, Turkey, 25 - 26 November 2017

The Effects of Irrigation Solution Temperature in Transurethral Surgeries

Euroanesthesia 2016, The European Anaesthesiology Congress, 28 - 30 May 2016

Ultrason rehberliğinde infraklavikular blok deneyimlerimi

11.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, Turkey, 25 - 28 November 2010

Hipotroidik hastada transsfenoidal hipofis adenomu eksizyonu

XLIII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Laparoskopik nefrektomide aort yaralanması

XLIII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Mikrolarengeal cerrahide süperempoze yüksek frekanlı jet ventilasyon deneyimlerimiz

XLIII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Morbid obezlerde ILMA ve CTrach in havayolu etkinliklerinin karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi, Turkey, 28 October - 01 November 2009

DCI Videolaryngoskop ve LMA-C-Trach: Karşılaştırmalı klinik çalışma

XLII. Türk Anestezi Ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 29 October - 01 November 2008

Derin Boyun Enfeksiyonlu Hastalarda Zor havayolu: Bir olgu nedeniyle

XL. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 25 - 28 October 2007

Pediyatrik radyolojik görüntülemede ketamin+midazolam ve propofol+midazolam sedasyonu

XXXIX. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 23 - 27 November 2005

Çocukluk çağı özofagus yabancı cisimlerine yaklaşım

Türk Toraks Derneği 8. Yıllık kongresi, Turkey, 27 April - 01 May 2005

CABG cerrahisinde etomidat ve propofol kullanımının hemodinamik yanıta etkileri

XXXVIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, Turkey, 1 - 05 December 2004

Books & Book Chapters

POST PARTUM DÖNEM VE AĞRI

in: DOĞUM AĞRISI VE YÖNETİMİ, PROF.DR.NURAN KÖMÜRCÜ YRD.DOÇ DR AYLA BERKİTEN ERGİN, Editor, BEDRAY, İstanbul, pp.56-61, 2008

DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİNDE FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER

in: , PROF DR NURAN KÖMÜRCÜ YRD DOÇ DR AYLA BERKİTEN ERGİN, Editor, BEDRAY, İstanbul, pp.56-65, 2008

DENEY HAYVANLARINDA ANESTEZİ

in: DENEYSEL CERRAHİ, İSKENDER SAYEK N.ZAFER CANTÜRK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.48-53, 2005

PEDİATRİK GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ANESTEZİ SONRASI BAKIM

in: PEDİATRİK GÖĞÜS CERRAHİSİ, MUSTAFA YÜKSEL MELİH KAPTANOĞLU, Editor, TURGUT YAYINCILIK, İstanbul, pp.34-40, 2004