Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preschoolers’ Views About Gender Related Games and Toys

procedia social and behavoural sciences, cilt.46, ss.5924-5927, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Preschool children’s using of play materials creatively

procedia social and behavoural sciences, cilt.2, ss.4457-4461, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİNDAVRANIŞSAL-ÖĞRETİMSEL SINIF YÖNETİM ALGILARININİNCELENMESİ

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.6, ss.1-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEMEL EĞİTİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİNYETKİNLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counseling, cilt.6, ss.35-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SINIFLARINDA YAPILANDIRDIKLARI ÖĞRENME MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ

Kastamonu Eğitim dergisi, cilt.25, ss.733-746, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Uygulama Modeli Olarak Sınıf İçi Kurallar İle Yaşama Yönelik Değerler Kazandırma

Journal of Turkish Studies, cilt.11, ss.215, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschoolers’ usage of unstructured materials as play materials divergently

Education Journal, cilt.4, ss.9-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parent s’ Attitude Towards Their Children Before and After Parental Education

procedia social and behavoural sciences, cilt.46, ss.5933-5936, 2012 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

A Report On Traumatised and Non Traumatised Children’s Human Figure Drawings Reflecting Emotional Effects of Disastrous Conditions

australasian journal of disaster and trauma studies, cilt.2009, ss.11-23, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Duyu eğitimi ve Oyun

Çoluk Çocuk, ss.3-6, 2008 (Hakemsiz Dergi)

A Report On Traumatised and Non Traumatised children s Human Figure Drawings

Australisian Journal of Disaster and Trauma Studies, ss.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Sorumluluk Eğitimi

Çoluk Çocuk, ss.14-17, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Inquiry Based Activities about HealthTopics on preschool children

Twelfth International Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, Urbana, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Mayıs 2016

Examination of Preschool Teachers' Approaches to Early Literacy

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.1043-1047

Environmental views and awareness of preschool teacher candidates

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2653-2657

MASAL ATÖLYESİ

6. Kocaeli Kitap Fuarı, Türkiye, 17 - 25 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi

Fenin Matematik, Sanat, Edebiyat, Okuma Yazma, Tarih, Yaratıcılık, Teknoloji ve Oyunla Etkileşimi, Gonca Uludağ, Editör, Nobel, ss.58-74, 2020

BECS-Bloomsbury Early Childhood Studies

Communication and Language Development in Turkey, Hakan Dedeoglu, Editör, AP, London , London, ss.151-157, 2019 Creative Commons License

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi, İlkay Ulutaş,Serap Demiriz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.39-69, 2019

Okul Öncesi Eğitiminde Sınıf Yönetimi

Zaman Yönetimi ve Okul Öncesinde Zamanın Etkili Kullanımı, Gülden Uyanık Balat, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.167-179, 2018

erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Geliştirilmesi

Bireysel Yaratıcılığı Geliştirici Etkinlikler ve Okul Öncesinde yaratıcı uygulamalar, Çelebi Öncü,Elif, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.182-198, 2018

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Erken Çocukluk Eğitiminde Ailenin Rolü ve Önemi, İlkay Ulutaş, Serap Demiriz, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.251-272, 2018

Yaratıcılığın Keşfi

Hedef Yayıncılık, Ankara, 2016

Çocuk ve Medya

Elektronik Bakıcı: Televizyon., İçin Akçalı,Selda, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.69-82, 2009