Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

17 Meme

Cerrahi Cep Kitabı, Tonguç Utku Yılmaz, Editör, Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.1-10, 2018