Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

1D waveform inversion of GPR trace by particle swarm optimization

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.181, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Volumetric water content estimation of C-30 concrete using GPR

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.166, pp.141-146, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Resistivity inversion of transversely isotropic media

TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES, vol.27, no.2, pp.152-166, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of geothermal energy potential by geophysical methods: Nevsehir Region, Central Anatolia

JOURNAL OF VOLCANOLOGY AND GEOTHERMAL RESEARCH, vol.295, pp.55-64, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

1-D DC Resistivity Modeling and Interpretation in Anisotropic Media Using Particle Swarm Optimization

PURE AND APPLIED GEOPHYSICS, vol.171, no.9, pp.2371-2389, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Application of particle swarm optimization on self-potential data

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.75, no.2, pp.305-318, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

YER RADARI (GPR) İÇİN 3B SAYISAL MODELLEMEDE FİZİKSEL PARAMETRE ETKİLERİ: DNAPL ÖRNEĞİ

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.2, pp.476-494, 2021 (National Refreed University Journal)

DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ VE MANYETOTELLÜRİK VERİLERİNİN TERS ÇÖZÜMÜ İÇİN MELEZ ALGORİTMA

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.1, pp.77-87, 2021 (National Refreed University Journal)

Elektriksel Yön Bağımlı Ortamlarda Çok Hızlı Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Tabaka Parametrelerinin Belirlenmesi

Mühendsilik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.7, pp.572-584, 2019 (Other Refereed National Journals)

İZMİT KÖRFEZİ-SAPANCA GÖLÜ DOĞUSU ARASININ SIĞ VEDERİN JEOFİZİKSEL YÖNTEMLERLE KABUKDEFORMASYONUNUN ANALİZİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.1186-1191, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hiperbolik Sekant Fonksiyonlar ile Analitik Çentik Süzgeç Tasarımı

Hacettepe YerBilimleri Dergisi, vol.37, pp.271-284, 2016 (Other Refereed National Journals)

Calculation of constitutive parameters from electric and magnetic field measurements in an anisotropic medium with a triaxial instrument

International Journal of Geosceinces, vol.4, pp.58-68, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interpretation of Magnetic Anomaly in The South of Lake Sapanca Using an Enhanced Local Wave Number Method

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.1, pp.87-90, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sığ Zeminler için Farklı Yöntemlerden Elde Edilen Zemin Emniyet Gerilmesi Değerlerinin Karşılaştırılması

Uygulamalı YerBilimleri Dergisi, vol.8, pp.36-46, 2009 (Other Refereed National Journals)

Anizotropik Formasyonlarda Üç Eksenli İndüksiyon Logları

Uygulamalı Yer Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.23-42, 2006 (Other Refereed National Journals)

Foundations of tensor induction well logging

Petrophysics, vol.42, pp.588-610, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Detecting small-scale targets by the twoided gradient transformation

Journal of the Balkan Geophysical Society, vol.2, pp.100-111, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GÖMÜLÜ YAPILARIN YER RADARI VE DOĞRU AKIM ÖZDİRENÇ YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI: İZMİT ÖRNEĞİ

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020

GEÇİCİ ELEKTROMANYETİK YÖNTEM İLE TERMAL İLÇESİ VE CİVARININ SIĞ KESİMLERİNİN ÖZDİRENÇ YAPISININ ARAŞTIRILMASI

4. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 16 - 17 October 2020

TERMAL İLÇESİ’NDE MEYDANA GELEN DEPREM AKTİVİTESİNİN SİSMİK TOMOGRAFİ, GRAVİTE VE MT YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Detection of Secondary Faults in the North Anatolian Fault Zone by the Magnetic and Gravity Methods in the Izmit Gulf (Turkey)

International Conference on “Engineering Technology, Computer, Basic Applied Sciences ECBA-2018, Phuket, Thailand, 7 - 09 November 2018, vol.4, pp.1-7

1D Full Waveform Inversion of GPR Data by Particle Swarm Optimization

24th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Porto, Portugal, 9 - 13 September 2018 identifier

İzmit Körfezi – Sapanca Gölü Havzasının Dolgusunu Oluşturan Çökel Birimlerin Gelişimi Ve Buna Eşlik Eden Aktif Tektoniğin Rolü.

8. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-8),İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstirüsü, 02-05 Mayıs 2018, İstanbul., 2 - 05 May 2018

1D Fullwaveform Optimization Using Gpr Data

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017 identifier

Tilt Angles And Euler Deconvolution Methods Of Emi Data

9th Congress of the Balkan Geophysical Society, Antalya, Turkey, 5 - 09 November 2017 identifier

Tilt Açı Yöntemlerinin EM38 Verilerine Uygulanması

6. Yer Elektrik Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 May 2016

Yer Radarı Çalışmaları İle Yapı Elemanlarının Görüntülenmesi

Jeofizik Mühendisliğinde Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 15 October 2015, pp.70-82

Yer Radarı Yöntemi ile C 30 Beton Sınıfına Ait Numunenin Su İçeriğinin İzlenmesi

5. Uluslararası Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.653-657

Monitoring the water content of C 30 concrete by GPR

5th International Eartquake Symposium, Turkey, 10 - 12 June 2015, pp.653-657

Instantenous Frequency Using Fractional Derivatives of GPR Data

European Geoscience Union General Assembly 2015, Viyana, Austria, 12 - 17 April 2015

Instantaneous frequency using fractional derivatives of gpr data

EGU General Assembly 2015, 6 - 10 April 2015, vol.17, pp.5051

Bozuşmuş kumtaşı kolonunda yer radarı çalışması

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

Yön bağımlı ortamlarda 2 Boyutlu Doğru Akım Özdirenç Yöntemi

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

Yön bağımlı ortamlarda 1-B DES verilerinin yorumlanması

5. Yer Elektrik Çalıştayı, Edirne, Turkey, 26 - 28 May 2014

Farklı Boyutlu ve Malzemeyle Dolu Boruların Yer Radarı Yöntemi ile Araştırılması

The 20th International Geophysical Congress Exhibition of Turkey, 25 - 27 November 2013

A GUI Program for 2D and 3D visualization and comparison of various data

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

Antimony exploration using electrical methods

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

Determination of inner and outer material of installment pipes by GPR

Türkiye 20. Uluslararası Kongre ve Sergisi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013

Slingram EM anomalilerine parçacık sürü optimizasyonu uygulaması

4. Yer Elektrik Çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2012

Discovering a Byzantine cross-in-square church in İznik using geophysics

9th International Conference on Archaeological Prospection, İzmir, Turkey, 19 - 24 September 2011

Interpretation of Vertical Electrical Sounding Data with Particle Swarm Optimization

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2010

Yön bağımlı ortamlarda doğru akım özdirenç yöntemi

3.Yer Elektrik Çalıştayı, Kastamonu, Turkey, 24 - 26 May 2010

Interpretation of Magnetic Anomaly in the South of Lake Sapanca (Eastern Marmara Region, Turkey) Using an Enhanced Local Wave Number Method

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2009, vol.1, no.2, pp.87-90

A Software for Earthquake Investigation and Analysis

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009

Comparison of Safe Bearing Capacity Calculation by Various Formulae For Shallow Foundations

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009

İndüksiyon Kuyu Logları için Tabaka Sınırlarının Belirlenmesi

Manyetotelürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2008

Digital Notch Filter Design Using the Hyperbolic Secant Function

The 18th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008

Electrical and Magnetic Induction Tensor in an Anisotropic Medium

Symposium on Geophysics and Remote Sensing in Determination of Near-Surface Structures, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008

Dual frequency inversion of tensor induction well logging data

15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2005

Sharp boundary inversion of tensor induction logging data

44th Annual SPWLA Symposium, HOUSTON, United States Of America, 22 - 25 June 2003 identifier

Apparent resistivity correction for tensor induction well logging in a deviated well in an anisotropic medium

72th SEG Annual International Meeting, SALT LAKE CITY, United States Of America, 6 - 11 October 2002 identifier

Principles of the tensor induction well-logging in anisotropic media

Progress In Electromagnetics Research Symposium, MASSASCHUSETTS, United States Of America, 5 - 14 July 2001 identifier

Principles of tensor induction well logging in a deviated well in an anisotropic medium

SPWLA 42nd Annual Logging Symposium, Houston, United States Of America, 17 - 20 June 2001, vol.42, pp.1-14 identifier

Locating shallow lateral discontinuities by the two sided gradient transformation

Second Balkan Geophysical Congress and Exhibition, İstanbul, Turkey, 5 - 09 July 1999

Books & Book Chapters

Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea ?) Kazılarında Yapılan Jeofizik Araştırmalar

in: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECEGÖL HAVZASI KAZILARI, Şengül G. Aydıngün, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.165-174, 2017

Avcılar–Firuzköy Yarımadası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Jeofizik Araştırmalar

in: İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECEGÖL HAVZASI KAZILARI, Şengül G. Aydıngün, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.143-152, 2017