Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PORT SECTOR AN ANALYSIS OF PORTS’ WEBSITES

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019

KURUMSAL İTİBAR ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKI ETKİLERİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA

5. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Eylül 2019