Publications & Works

Articles Published in Other Journals

COMPARING THE ERA OF AMERICAN McCARTHYISM TO THE POST-MODERN TURKISH MILITARY COUP OF FEBRUARY 28th, 1997

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.299-325, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Religious Freedomand Religious Minorities: The Right to Religious Education under the UN System

Human Rights Review, vol.3, no.1, pp.49-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Politik Sorun Doktrini

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.105-151, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

The Republic of Turkey and Women in Divorce Cases

Human Rights Review, vol.2, no.2, pp.35-66, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Introduction to Minority Issues in Turkey: The Constitution-Making Process and EU Integration

International Journal of Arts and Science, vol.5, pp.195-203, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Genetic Law Regulations in the USA

Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.193-199, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

VERY CULTURAL: SUCCESS, FAILURE AND FUTURE

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY LAW FACULTY-HUKUK FAKULTESI MECMUASI, vol.70, pp.297-332, 2012 (ESCI) identifier

The Ottoman Millet System

Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.16, pp.71-86, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Again: From 1867 to Today, Making a Constitution under an Elite Umbrella in Turkey

The Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions at University of Haifa in collaboration with Boston College Law School, Symposium on Constitutionalism under Extreme Conditions, Herzeliyya, Israel, 18 - 19 July 2016

Conscience, Freedomof Religious Expression, and Hate Speech in Turkey

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, Parliament of the World’s Religions, Salt Lake City, Utah, United States Of America, 15 - 19 October 2015 Sustainable Development

KırımReferandumu ve Uluslararası Hukuk

Devletlerarası Kırım, Sürgün ve İsmail BeyGaspıralıKongres, İstanbul, Turkey, 15 - 16 May 2015

The Right to A Fair Trial

Uluslararası Irak Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 2014, pp.229-238

Teaching to Fundamental Rights and Freedoms to Preschool Children

International Journal of Arts and Sciences, North American Conference for Academic Disciplines, Toronto, Canada, 18 - 21 May 2014

Equal Protection under the US Constitution

TC Anayasa Mahkemesi, the 1st Summer School of the Association of Asian Constitutional Court and EquivalentInstitutions, Ankara, Turkey, 6 - 13 October 2013

Minorities of Turkey

International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University, The Nineteenth Annual InternationalLaw and Religion Symposium, Provo, Utah, United States Of America, 7 - 09 October 2012

Do We Need to Protect Religious Minorities in a Liberal Constitutional Democracy?

International Journal of Arts and Sciences, The 3rd International Conference for Academic Disciplines, Harvard,Massachutes, United States Of America, 27 - 31 May 2012

Uluslararası Hukukta Bir Hak Olarak Anayasaların ve Yasaların Hazırlanması Sürecine Halkın Katılımı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Adalet Akademisi, Bakü Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, ÜçüncüHukuk BilimininGüncel Sorunları, Samsun, Turkey, 4 - 06 May 2012

Uluslararası Hukuk ve Osmanlı Azınlık Hakları Modeli (Millet Sistemi): Değiştirilen Model ve Balkan Savaşı

T. C. Genelkurmay BaşkanlığıHarp Akademileri Komutanlığı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Balkan SavaşıPaneli, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2011

The Ottoman State and Religious Education for Majority Population (Muslim): Searching the Best Interestof the Child

Örebro University and the Swedish Network for European Legal Studies, Swedish Council for working life andsocial research, International conference on Childre, Örebro, Sweden, 16 - 17 September 2010

Human Right: Religious Education of Minorities in the Ottoman Era

Athens Institute for Research and Education, 7th International Conference on Law, Atina, Greece, 19 - 22 July 2010

The Ottoman Legacy: Protection of Religious Minorities

The Second Istanbul Democracy and Global Security Conference, İstanbul, Turkey, 14 - 16 June 2007

The Ottoman Legacy

Postgraduate Student Conference on Criminal Justice and Human Rights, Cork, Ireland, 03 May 2007

Language Rights in Turkey

The Tenth International Conference on Language and Law of the International Academyof Linguistic Law – Language Law and Language Rights: The Challenges of Enactment and Implementation, Galway, Ireland, 14 - 17 June 2006

Turkish Military Interventions and Building Constitutions: The Bulwark of an Unstable Democracy

Osgoode Hall Law School Conference, Law’s Future: Progress and Change, Toronto, Canada, 6 - 07 May 2005

Books & Book Chapters

Anayasal Cumhuriyetin İnşası

Stratejik Rekabet Yayınları, İstanbul, 2022

Anayasal Cumhuriyet

Filiz Kitapevi, İstanbul, 2022

Ottoman and Turkish Law

Filiz Kitapevi, İstanbul, 2022

Ermenilerin Ordu (Yayladağı’nda) İşlediği Savaş Suçları ve Savaş Suçlarının İşlenmesinin Zeminini Hazırlayan Fransız İşgal Kuvvetlerinin Uluslararası Hukuktaki Sorumluluğu

in: Milli Mücadele’nin En Güney Cephesi ve Son Kongresi: Yayladağı, Ali ARSLAN, Editor, Usul Yayınları, İstanbul, pp.190-202, 2022

Giriş

in: Anayasal Cumhuriyet, Doç. Dr. Fatih ÖZTÜRK, Editor, Filiz Kitapevi, İstanbul, pp.1-4, 2022

ABD VE KANADA FEDERALİZMİ

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2021

Yargısal Aktivizm ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında Yargısal Aktivizm

in: Yeni Anayasa İçin Yol Haritası, Fatih Öztürk, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.161-174, 2020

Again: From 1867 to Today, Making a Constitution Under an Elite Umbrella in Turkey

in: Constitutionalism Under Extreme Conditions: Law, Emergency, Exceptions, Richard Albert,Roznai Yaniv, Editor, Springer, London/Berlin , Chur, pp.345-378, 2020

Hukuk ve Din

İskenderiye, İstanbul, 2019

Ottoman Turkish Law

iUniverse, Blomington, IN, 2014

Introduction to Religious Education of Minorities in the Ottoman Era

in: A Road Map of New Constitution for Turkey, Fatih Öztürk, Murat Yanık, Hüseyin Özcan, Editor, Carolina Academic Press, Durham, North Carolina, pp.351-363, 2014

Anayasa Yargısının Meşruiyeti: Ran Hirschl ve Mark Tushnet Okumaları

in: Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan, Alparslan Altan, Engin Yıldırım, ErdalTercan, Hikmet Tülen, Ali Rıza Çoban, Editor, Tayfun Medya Ofis, Ankara, pp.95-116, 2012

The Ottoman State and Religious Education for a Majority Population: A Search for the Best Interests of the Child

in: The Sovereignity of Children in Law, Farhad Malekian, Kerstin Nordlöf, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.235-257, 2012

The Ottoman Muslim Women and Divorce

in: Balkan Studies III: Living Together Culture Education, Fatih Mehmet Sancaktar, Deniz Ekinci, George Mladenovski..vd., Editor, Cyril and Methodius Uiniversity, Üsküp, pp.510-537, 2011

The Ottoman Millet System and the Protection of Religious Minority Groups and Women

in: Balkan Studies III: Living Together Culture Education, Fatih Mehmet Sancaktar, Deniz Ekinci, George Mladenovski vd., Editor, Cyril and Methodius University, Üsküp, pp.302-343, 2011

 The Concept of Judicial Independence and the Removal from Office of Superior Court Judges in the Canadian Judicial System

in: Prof. Dr. Hüseyin Hatemi Armağanı, Burcu Kalkan Oğuztürk, Editor, Vedat Yayıncılık, İstanbul, pp.2133-2160, 2009