Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Gitelman sendromu: hipokaleminin nadir nedeni midir?”

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10 - 14 Mayıs 2017