General Information

Institutional Information: Işletme Fakültesi, Işletme Bölümü, Yönetim Ve Organizasyon
Research Areas: Management and Organization, Human Resources Management, Management of Enterprises, Quality and Production Management, Science of Strategy, Entrepreneurship and Innovation Management

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Maltepe Askeri Lise’sini müteakip, Kara Harp Okulu’nda Sistem Mühendisliği lisans eğitimini bitirdikten sonra, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Kamu Yönetimi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon Programlarında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon doktora programına ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ki eğitimlerine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde subay olarak bir süre görev yaptıktan sonra kendi isteği ile 2012 yılında ayrılarak, farklı iki kamu kurumunda Büyükşehir Belediyelerinin Kurulması aşaması, mevzuat ve uygulamaya yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması süreçlerinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Strateji Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde görev aldı. Halen Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Yüksek Lisans Tezlerinde; Kamu Kurumlarında Politik Algı ve olası sonuçlarının incelenmesi, Y ve Z kuşaklarının Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırılması konularında çalışmalarını tamamlamıştır. Akademik çalışmalarına Stratejik Yönetim, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Örgütsel Psikoloji ve Girişimcilik konuları çerçevesinde devam etmektedir. İngilizce, orta seviyesinde Rusça ve Çince bilmektedir.