Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.719-740, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilişim Sektöründe Mesleki Gelişim Olanaklarinin İş Değiştime Tutum ve Davranışlarına Etkileri

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2018, ss.374-387

Etik Liderlik, Tükenmişlik ve Üretim Karşıtı İş Davranışlarının İncelenmesi

International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.123-128

Kitap & Kitap Bölümleri

Yönetim Biliminde Etkin Ve Güncel Konular

Ücret Yönetimi, Cem KARABAL Murat SAĞBAŞ, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.163-182, 2019