Araştırma Alanları

  • Yönetim ve Organizasyon

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İşletme Yönetimi

  • Kalite ve Üretim Yönetimi

  • Strateji Bilimi

  • Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi