Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Mutational landscape of severe combined immunodeficiency patients from Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOGENETICS, vol.47, no.6, pp.529-538, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Two approaches for diagnosis of nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity in children

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, vol.123, pp.389-393, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Suspected Reaction with Cephalosporin May Be a Predictive Factor for beta-Lactam Allergy in Children

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, vol.178, pp.248-254, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TAKİPLERİNDE DRESS GELİŞEN HASTALARIMIZ

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Çocuklarda nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alerjilerinin değerlendirilmesi

25.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

LRBA Eksikliği:2 Olgu

4.Klinik immünoloji kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018

ZAP 70 Eksikliği Olgusu

4.klinik immünoloji, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018

LRBA EKSİKLİĞİ

4.KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 April 2018

Beta laktam antibiotik alerjisi öyküsü olan çocuklarda değerlendirme

24. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2017

Altı aylık çocukta salmonella choleraesuise bağlı bakteriyemi: olgu sunumu

39. Pediatri günleri ve 18. Pediatri hemşireliği Günleri, Turkey, 2 - 05 April 2017

Kronik ürtikerde otolog serum testi: Pratikte önemi?

XX.Ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Successful rapid rituximab desensitisation in a pediatric patient with nephrotic syndrome

31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 16 - 20 June 2012

Hepatic hydatic cystic disease accompanied by very high serum levels of IgE

31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 16 - 20 June 2012

Dört yıllık dönemde konjenital diyafragma hernili olgularımız

13. Ulusal neonataloji kongresi ve yenidoğan hemşireliği kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005

Evaluation of our cases diagnosed as Glanzmann trambastenia.

XXX. World Congress of the International Society of Hematology, 28 September - 02 October 2005

Result of splenectomy in our patients with chronic ITP

XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 28 September - 02 October 2005

Ailevi akdeniz ateşi tanısı ile izlenen prepubertal çocuklarda kemik mineral içeriğinin değerlendirilmesi.

28. Pediatri günleri ve 7. pediatri hemşireliği günleri, Turkey, 18 April 2006 - 21 May 2005

Dört yıllık izlemde kist hidatik olgularımız

4. ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, Turkey, 11 - 13 May 2005

Doğumsal metobolik hastalıklarda şüpheci yaklaşımın erken tanı ve prognozdaki önemi

13. Ulusal neonataloji kongresi ve yenidoğan hemşireliği kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005

Books & Book Chapters

Tekrarlayan hışıltısı olan çocukta komorbiditeler

in: Okul öncesi çocuklarda hışıltı ve astım, Nermin Güler, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.245-255, 2020