Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TAKİPLERİNDE DRESS GELİŞEN HASTALARIMIZ

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

Çocuklarda nonsteroid antiinflamatuvar ilaç alerjilerinin değerlendirilmesi

25.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018

LRBA Eksikliği:2 Olgu

4.Klinik immünoloji kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2018

LRBA EKSİKLİĞİ

4.KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 11 - 14 April 2018

Beta laktam antibiotik alerjisi öyküsü olan çocuklarda değerlendirme

24. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Turkey, 18 - 22 November 2017

Kronik ürtikerde otolog serum testi: Pratikte önemi?

XX.Ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Successful rapid rituximab desensitisation in a pediatric patient with nephrotic syndrome

31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 16 - 20 June 2012

Hepatic hydatic cystic disease accompanied by very high serum levels of IgE

31st Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), 16 - 20 June 2012

Dört yıllık dönemde konjenital diyafragma hernili olgularımız

13. Ulusal neonataloji kongresi ve yenidoğan hemşireliği kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2005

Result of splenectomy in our patients with chronic ITP

XXXth World Congress of the International Society of Hematology, 28 September - 02 October 2005

Evaluation of our cases diagnosed as Glanzmann trambastenia.

XXX. World Congress of the International Society of Hematology, 28 September - 02 October 2005

Books & Book Chapters

Eozinofilik Özefajit ve Eozinofilik Gastroenterit

in: Alerjinin Temelleri,Klinik Alerji ve İmmünoloji,Patagenez tanı ve tedavi yaklaşımı, Şahiner Ümit Murat, Editor, Nobel, İstanbul, pp.694-703, 2022

Acute Bronchiolitis in Children

in: Pediatric ENT Infections, Cingi Cemal, Arısoy Emin Sami, Muluk Nuray Bayar, Editor, Springer International Publishing, Cham, pp.935-945, 2022

Beta-Laktam Antibiyotik Alerjisi

in: Çocuklarda İlaç Alerjileri, Yazıcıoğlu Mehtap, Editor, Türkiye Klinikleri Çocuk İmmünolojisi ve Alerjik Hastalıkları, pp.22-27, 2021

Tekrarlayan hışıltısı olan çocuklarda komorbiditeler

in: Okul Öncesi Çocuklarda Hışıltı ve Astım, Nermin Güler, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.245-255, 2020

Tekrarlayan hışıltısı olan çocukta komorbiditeler

in: Okul öncesi çocuklarda hışıltı ve astım, Nermin Güler, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.245-255, 2020

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

82

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

95

H-Index (Scopus)

4

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals