Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Finite element modeling and control of a high-power SRM for hybrid electric vehicle

SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY, cilt.62, ss.49-67, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Process time and MPPT performance analysis of CF, LUT, and ANN control methods for a PMSG-based wind energy generation system

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, ss.3609-3620, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Implementation of neural network-based maximum power tracking control for wind turbine generators

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.22, ss.1410-1422, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A comparison of the effects of problem-based learning and computer-assisted learning methods on student success in mechatronics education

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, ss.963-970, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

3D virtual classroom environment for teaching renewable energy production and substation equipment

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION, cilt.48, ss.294-306, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effects of Computer-Assisted Learning in Teaching Permanent Magnet Synchronous Motors

IEEE TRANSACTIONS ON EDUCATION, cilt.51, ss.448-455, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis of pm synchronous motors using fuzzy logic and self tuning fuzzy pi speed controls

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.33, ss.153-177, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Speed control of SR motor by self-tuning fuzzy PI controller with artificial neural network

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.32, ss.587-596, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The control of highway tunnel ventilation using fuzzy logic

ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE, cilt.16, ss.717-721, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design of adaptive fuzzy controller for Bolu Highway tunnel ventilation system

COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, cilt.1226, ss.403-410, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fuzzy logic control of high voltage DC transmission system

COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, cilt.1226, ss.492-500, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Solar Powered Boat Design

International Advanced Technologies Symposium (IATS17), 19 - 22 October 2017

Forecasting the Dielectric Properties of the Insulation Material using an Embedded ANN Microcontroller

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, 2 - 04 November 2017, ss.226-229

Güneş Enerjisi Kullanılarak Sulama Sistemleri için Yeni Bilgi Tabanlı Model

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, 26 - 28 October 2016, ss.2152-2157

Measuring the PMSG Parameters and Maximum Power Tracking with Neural Network Control

International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE), Türkiye, 11 - 13 May 2016, ss.39-45

Maximum Power Tracking with Neural Network Control in Wind Energy Conversion System

The III. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources NURER 2012, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2012, ss.1-6

Çok noktalı sıcaklık sensör sisteminin tasarımı ve gerçekleştirilmesi

6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.36-39

An assessment on distance education in a 3D virtual environment: How to produce electricity in a hydroelectric power plant

2010 2nd International Conference on Education Technology and Computer, ICETC 2010, Shanghai, Çin, 22 - 24 June 2010, cilt.1

Design and Implementation of a Data Acquisition System Integrated with Matlab Simulink for Solar Energy Panels

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010, ss.1-5

Remote Access Laboratory Management

Future Learning 2010, 3rd International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010:e-Learning, İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2010, ss.362-372

A New Appliaction of Fuzzy Logic Based Control of HVDC Transmission System

IFAC/IFIP Conference on Management and Control of Production and Logistics (MCPL’97), Campinas, Brezilya, 31 Ağustos - 03 Eylül 2007, ss.587-591

Daimi Mıknatıslı Senkron Motor Parametrelerinin Ölçümü ve Hız Analizi

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 7 - 10 Haziran 2007, ss.171-175

Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Yüksek Güçlü Bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun Performans Analizi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO), Bursa, Türkiye, 6 - 10 Haziran 2006, ss.98-102

The Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Fuzzy Logic and Self Tuning Fuzzy PI Controller

4th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 7 - 11 Aralık 2005, ss.162-166

İdeal Bir DC/DC Buck Dönüştürücünün Genelleştirilmiş Durum Uzay Ortalama metodu İle Modellenmesi

1. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Mayıs 2005, ss.306-310

Tünel Havalandırma Sisteminin Bulanık Mantık ve PID Denetleyicisi İle Kontrolü

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9.Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2001, ss.253-255

Adaptive Control of Bolu Highway Tunnel Ventilation System Using Fuzzy Logic

Proceedings of the 1998 ACM Symposium on Applied Computing, Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, 27 Şubat - 01 Mart 1998, ss.282-286

Computer-based fuzzy control of a traction motor in a metro vehicle

4th IFAC Symposium on Advances in Control Education, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 1997, ss.105-110

State space modelling and fuzzy control of DC-DC converter fed a DC traction motor

9th Mediterranean Electrotechnical Conference (Melecon 98), Tel-Aviv-Yafo, İsrail, 18 - 20 Mayıs 1998, ss.599-603

Modelling and Controlling of Chopper Driven DC Traction Motor with Fuzzy Logic

16th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Innsbruck, Avusturya, 17 - 19 Şubat 1997, ss.156-159

Design of fuzzy logic controller for DC-DC converter fed traction motor drives

1997 IEEE International Symposium on Intelligent Control, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Temmuz 1997, ss.343-348

Fuzzy logic control of high voltage DC transmission system

5th Fuzzy Days International Conference on Computational Intelligence, CI 1997, Dortmund, Almanya, 28 - 30 Nisan 1997, cilt.1226, ss.492-500

Fuzzy logic control of converter in high voltage DC transmission system

IEEE International Conference on Intelligent Processing Systems, Beijing, Çin, 28 - 31 Ekim 1997, ss.262-265

Design of adaptive fuzzy controller for bolu highway tunnel ventilation system

5th Fuzzy Days International Conference on Computational Intelligence, CI 1997, Dortmund, Almanya, 28 - 30 Nisan 1997, cilt.1226, ss.403-410

Design and application of fuzzy controller for traction motor in metro vehicle

8th IFAC/IFIP/IFORS Symposium on Transportation Systems, KHANIA, Yunanistan, 16 - 18 Haziran 1997, ss.687-692

Fuzzy control of traction motor in light metro vehicle

5th International Conference on Computer Aided Design, Manufacture and Operation in the Railway and Other Advanced Mass Transit Systems (COMPRAIL 96), Berlin, Almanya, 21 - 23 Ağustos 1996, ss.119-124

Kitap & Kitap Bölümleri

Kumanda Tekniği I-II Ders Notu

Kocaeli Üniversite Yayınları, Kocaeli, 2003