Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

“ORFF-SCHULWERK ELEMENTER MÜZİK VE HAREKET PEDAGOJİSİNİN TEMELLERİ” KİTAP İNCELEMESİ

Online Journal of Music Sciences, vol.5, no.1, pp.83-96, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Gitar Eğitimcilerinin Mesleki Süreçlerinde Gitar Eğitimi Konusunda Yaşadıkları Değişimlerin İncelenmesi

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.31, pp.692-717, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Evaluation of the Use of Fingernail in Classical Guitar Training According to the Expert Opinions

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.14, no.4, pp.62-89, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE MÜZİK TERAPİ KONUSUNDA OLUŞTURULMUŞ BİLİMSEL YAYINLARIN İNCELENMESİ

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.794-812, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Türkiye’de Müzik Terapi Uygulamalarında Kullanılan Müzikler

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, pp.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

A Programmed Guitar Music (A l’aube Du Dernier Jour)

Eurasian Journal of Music and Dance, pp.1-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Turkish Studies-Educational Sciences, vol.143, pp.391-410, 2019 (Other Refereed National Journals)

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ YAY TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal Of Turkish Literature Culture Education, vol.8, pp.1949-1967, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF CELLO, PIANO, VIOLIN, VIOLA AND FLUTE SHEET MUSIC BOOKS PUBLISHED IN TURKEY

Online Journal of Music Sciences, vol.3, no.1, pp.56-89, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Effects of Study Habits of Music Students on the Success of Musical Instrument Training

Journal of Education and Sociology, vol.7, no.1, pp.21-28, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Filozofların Müzik Söylenceleri

Sanat Çevresi Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, vol.162, no.323, pp.103-110, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Müzik Eleştirmeni ve Eleştirme Sanatı

Orkestra Aylık Müzik Dergisi, vol.64, no.329, pp.30-37, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POPÜLER MÜZİK SEKTÖRÜNDE ARANJÖRLÜK

TARAS SHEVCHENKO II. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2019, pp.299-321

Müzik Öğretmenlerinin Karşılaştığı Sorunlar

Doğa Koleji I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 October 2013

Books & Book Chapters

GİTARDA FINGERSTYLE ÇALMA TEKNİĞİ

in: GÜZEL SANATLAR Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Mehmet YILMAZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.1-15, 2020

Türkiye’de Keman Alanında Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2000-2019)

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar - II, Mehmet Gönül, Editor, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, pp.101-130, 2020

Çocuklarla Klasik Gitar- Kitap 1

Gece Kitaplığı, Ankara, 2019

Türkiye’xxde Gitar Alanında Yapılan Gitar Tezlerinin İncelenmesi

in: Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar 2019/2, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DÖNGER, Dr.Öğr.Üyesi Hacı YILDIZ, Editor, IVPEYayınevi-UAKB Book chapter, Cetinje, pp.132-170, 2019

AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF PEER TEACHING PROGRAM DEVELOPED FOR MUSIC TEACHING GUITAR DEPARTMENT STUDENTS ON THE KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PERFORMANCE OF STUDENTS

in: RESEARCH REVIEWS IN EDUCATIONAL SCIENCES, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baki MİNAZ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.5-29, 2019

XXXVIII -Çalgı ve Ses Birlikteliğinin Tarihsel Sürecinde Gezgin Müzisyenler

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar-2019, Prof.Dr.Zafer Gölen, Doç.Dr. Sevilay Özer, Editor, IVPE Yayınevi-UAKB İnternational Book Chapter, Cetinje, pp.707-712, 2019

Türk Gitaristlerin BİREYSEL Performansları Konusunda Deneyimlerinin ve Bakış Açılarının İncelenmesi

in: Güzdl Sanatlar Aalanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Doç. Dr. Kader Sürmeli, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.109-139, 2019

Çocuklarla Klasik Gitar- Kitap 1

Teknik Matbaa, İstanbul, 2016

Merdiven, Yürürken, Yaşama Sevinci, Guguk Kuşu

in: Çocuklarla Klasik Gitar, Bağcı Hakan, Editor, Teknik Basım Tanıtım Matbaacılık San.Tic. A.Ş, İstanbul, pp.36-67, 2016