Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor
  Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2018
  Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans
  Konjenital Genitoüriner Sistem Anomalileri

 • Yüksek Lisans
  Üriner inkontinans

 • Yüksek Lisans
  Yabancı cisim yutma ve koroziv özofajit

 • Yüksek Lisans
  Çocuklarda karın ağrısına yaklaşım

 • Yüksek Lisans
  Karın ön duvarı ve toraks duvarı patolojileri

 • Yüksek Lisans
  Sıvı Elektrolit ve TPN

 • Yüksek Lisans
  VUR ve obstruktif üropatiler

 • Yüksek Lisans
  Nöroblastom ve Wilms tümörü

 • Yüksek Lisans
  İnguinal kanal patolojileri