Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of surface free energy to control the deposit morphology during evaporation of graphite/SDS dispersion drops

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.461, ss.310-322, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shape and diameter control of C-60 fullerene micro-stains by evaporation of aqueous SDS-fullerene dispersion drops

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.432, ss.104-109, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diffusion-controlled evaporation of sodium dodecyl sulfate solution drops placed on a hydrophobic substrate

JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, cilt.362, ss.524-531, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Liquid marbles stabilized by graphite particles from aqueous surfactant solutions

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, cilt.384, ss.417-426, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaporation Rate of Graphite Liquid Marbles: Comparison with Water Droplets

LANGMUIR, cilt.25, ss.8362-8367, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Lastik Endüstrisinde İplikÜretimi ve RFL Kaplamaları

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2019

Elektrospinning Üretimi İle Farklı Kol Uzunluklarına Sahip Yıldız Polimer Kullanımının Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi ve Karakterizasyonu

Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019 BAHAR), Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli., Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

PE/Selüloz Polimer Kompozitlerine PE-g-MAH Uyumlaştırıcı Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

POSS Merkezli Heterokollu Yıldız Şekilli PCL-PLA Polimerlerinin Sentezi Ve PLA İle Blendlerinin Hazırlanması

Uluslararası Marmara Fen Ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019 BAHAR), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Farklı Topolojilere Sahip PCL Polimerlerin PLA’nın Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Electrohydrodynamic Atomization (EHDA) Technique for the Health Sector of Polylactic Acid (PLA) Nanoparticles

2019 Scientific Meeting on Electrical-Electronics Biomedical Engineering and Computer Science (EBBT), Istanbul, Turkey, 24 - 26 Nisan 2019 identifier identifier

Surface Properties of Ultra-high Molecular Weight Polyethylene /Cellulose Based Polymer Composites

InternationalCongress of Academic and Applied Sciences-INTCACAS2018, Targovishte, Romanya, 26 - 28 Ekim 2018, ss.262-268

Chemosensing Applications of Dansyl-Functionalized Polymers

International Conference on Academic and Applied Sciences- INTCACAS2018, Targovishte, Romanya, 26 - 28 Ekim 2018, ss.250-261

Damla Buharlaşması Sonucu Oluşan SDS Surfaktan Kalıntısı Çaplarına SDS Konsantrasyonu Etkisi

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-10, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012

DNA Çözeltilerinin Damla Buharlaşması ile Bıraktığı Kalıntıların Geometrisinin Kontrolü

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, , UKMK-10, Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2012

Geometric Control of Graphite Micro Stains by Drop Evaporation of SDS Graphite Dispersions

7. Türkiye Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, NanoTR-VII, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 27 Haziran - 01 Temmuz 2011

Heterojen Etilen Vinil Asetat Kopolimer Karışımı Yüzeylerin Karakterizasyonu

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

Mikro Desenli Katı Yüzeyler Üzerindeki Su Damlasının Buharlaşma Hızına Desen Geometrisinin Etkisi

24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye, 29 Haziran - 02 Temmuz 2010

Sodyum Dodesil Sülfat Çözeltisi ile Hazırlanan Grafit Sıvı Bilya Damlasının Buharlaşma Hızı

IX. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2010

PTFE Yüzeyi Üzerindeki Su Damlasında Sodyum Dodesil Sülfat Surfaktan Varlığının Buharlaşma Hızına Etkisi

III. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2010

Grafit Tozu İle Sıvı Mermer Damlası Sentezi Ve Buharlaşma Hızının İncelenmesi

XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2008

Bağıl Nemi Kontrol Edilen Ortamlarda Su Damlası Buharlaşması

VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ağustos 2008

Graphite Liquid Marble and Its Evaporation

Yüzey Bilimi Sempozyumu (SSS'08, Prof. Dr. Şefik Süzer'in 60. Yaş Sempozyumu), Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 21 Mart 2008

Farklı Vinil Asetat İçeren Etilen Vinil Asetat Kopolimer Yüzeylerin Karakterizasyonu

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Ultra-High Molecular Weight Polyethylene for Medical Applications

ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES, Yüksel Burcu, Karagül Mustafa Sencer, Editör, Nova Science Publishers, Inc. New York, ss.275-298, 2018