Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Dr) (Sy), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2004 Undergraduate

  Istanbul Technical University, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Competence In Art

  A RESEARCH ON THE ISTANBUL LUTE STYLE Creative Commons License

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkısh Musıc Art Major(Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Ud'da ileri icra çalışmaları

  Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Anasanat Dalı (Yl) (Tezli)