Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul Lâvtası ve Yorgo Bacanos’un Ud İcrasındaki Lavta Etkileri

EU Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, sa.11, ss.73-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalgı Eğitimi Bağlamında Teknik Ud Eğitimine Bir Yaklaşım

IJTASE - International Journal Of New Trends in Arts, Sports & Science Education, cilt.1, ss.28-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halk Musikisin de Kanun

Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.3, sa.59, ss.5-6, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halk Musikisin de Ud

Folklor Halkbilim Dergisi, cilt.6, sa.52, ss.9-10, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çalgı Eğitimi Bağlamında Teknik Ud Eğitimine Bir Yaklaşım

GEC 2011 - Global Education Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Kasım 2011

Kadın Udilerin Kullandığı Udlar ve Yapısal Özellikleri

Malatya İnönü Üniversitesi - Uluslararası Kadın Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2011, cilt.2, ss.1175

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul Lavtası Metodu

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2020

Ud Alıştırmaları Ud Exercises

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2011