Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Investıgatıon of Reasons for Natıonal Swımmers to Quıt Sports in Early Stage of Theır Lıves”

The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.2, ss.205-212, 2019 (Düzenli olarak gerçekleştirilen hakemli kongrenin bildiri kitabı)

Examination of the hopelessness levels of the soccer players about the goal to play in a top league

International Journal of Current Research, cilt.11, ss.902-906, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.35, ss.107-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPARISON OF ANXIETY LEVELS OF TWO FOOTBALL TEAMS IN DIFFERENT RANKINGS IN LEAGUE BEFORE THE MATCH

International Journal of Current Research, cilt.10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of amateur football players level of state-trait anxiety levels before competition

New Trends and İssues Procedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.437-445, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The relationship among statistic self efficacy scores demografic characteristics and education level of post graduate students masters PhD degree

TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.12, ss.1053-1056, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Postgraduate Students Masters PhD Metaphors About Education of Statistic

SHS Web of Conferences, cilt.31, ss.1051, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of static and dynamic stretching on agility performance

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.43-47, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolcularda Farklı Isınma Protokollerinin Anaerobik Güce Etkisi

SPOR HEKİMLİĞİ, cilt.43, ss.1-8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Investıgatıon of Reasons for Natıonal Swımmers to Quıt Sports in Early Stage of Theır Lıves”

International Conference On New Horizons In Education, Praha, Çek Cumhuriyeti, 3 - 05 Temmuz 2019, ss.1-2

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin E-Spor Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1-2

An Investigation of the Ergonomic Approach to Sportsmen and Musculoskeletal System Related Complaint.

3rd. International Conference on Lifelong Education and Leadershıp(ICLEL2017, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017, ss.1-2

Analysis of Hopelessness Level of Senior Students of Sport Faculty According to Different Variables: Kocaeli University Case

The Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Mayıs 2017

The Effects of Dynamic Training Shoes Exercises on Isokinetic Strength

18th International Conference on SportMedicine and Sport Science, roma, 8 - 10 Aralık 2016

The effects of dynamic training shoes exercises on isokinetic strenght performance

18. world academy of science, engineering and technology confarence proceedings, Rome, İtalya, 8 - 09 Aralık 2016

The postgraduate students' (masters, PhD) metaphors about education of statistic

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.31 Creative Commons License identifier

12 Sınıf Öğrencilerinin Spor Yapma Ve Yapmama Durumlarına Göre Stres Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 28 - 30 Mayıs 2015

13 Yaş Grubu Çocuklarda Uygulanan Ayak Tenisi Etkinliğinin Sosyal Gelişime Etkisi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.1022-1028

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012, ss.433-438