Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Evaluation of Intervention System for Addicted Children in Turkey

Argumentum, cilt.8, sa.2, ss.104-113, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göçmenlerin Entegrasyonunda Sosyal Hizmet Ne Aşamada Duruyor?

Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında çağı Yakalamak, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

Bir Savaş Silahı Olarak Cinsel Şiddet

4. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 10 - 11 Aralık 2018

Foster Care Model in Turkey

Lodz University/ Investing in Children Conference, 20 - 21 Ekim 2016

Koruyucu Aile Derneklerine Üye Olan Ailelerin Bu Modele İlişkin Değerlendirmeleri

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 26 Mayıs 2016

Sosyal Politikalardaki Dönüşümler Ölçeğinde Sosyal Hizmet Merkezleri

8. Ulusal Sosyal Hizmet Kongresi Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2016

Hukuki Bir Tanım Olarak Suç ve Çocukluğa Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2014