Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of social skills in adolescents with obsessive compulsive disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.21, ss.409-416, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Prevalence of Internet Addiction in Turkish Adolescents with Psychiatric Disorders

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.56, ss.200-204, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of the relationship between autistic spectrum disorders with Lyme disease

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, ss.323-330, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An obsessive compuisive disorder case mixed with the very early onset schizophrenia

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.18, ss.32-35, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Poor insight in OCD: a case report

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.17-19, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Okul öncesi dönemde DEHB Psikososyal tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.17, ss.143-155, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ADHD in preschool children: review of psychosocial interventions

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.143-155, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İç görüsü kötü obsesif kompulsif bozukluk Bir olgu sunumu

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The relationship between pediatric obsessive compulsive disorder and Toxoplasma gondii

JOURNAL OF OBSESSIVE-COMPULSIVE AND RELATED DISORDERS, cilt.7, ss.24-28, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anxiety Disorders Comorbidity in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.52, ss.185-193, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of N-acetylcysteine in Obsessive-Compulsive and Related Disorders

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.25, ss.193-206, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Parents' perception of the quality of life of children with intellectual disabilities

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.53, ss.541-546, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Social Phobia: A Review

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.48, ss.4-10, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Social anxiety level in Turkish adolescents

EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY, cilt.19, ss.765-772, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Priapism associated with methylphenidate: a case report

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.52, ss.430-434, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Quality of Life in Children with (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder): A Cross-Sectional Study

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.47, ss.314-318, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Day clinic approaches in child and adolescent psychiatry

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.11, ss.185-189, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma

2. Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Türkiye, 9 - 12 November 2017

Cognitive behavioral therapy in obsessive compulsive disorder

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 May 2017

Noonan syndrom comorbid to autism spectrum disorder: A case report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 May 2017

Very early onset schizophrenia: A case report

27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 10 - 13 May 2017

Anksiyeteye yaklaşım ve Acil durumlar

ARGEV-Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Türkiye, 30 April - 03 May 2017

Bir ergeni anlamak

ARGEV-Ulusal Aile Hekimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 October 2016

Curren approaches to psychiatric patients in primary care

2nd Symposium on Current Approaches in Family Medicine & Dutch-Hungarian-Italian-Macedonian and Turkish Joint Meeting on Family Medicine., 19 - 22 May 2016

Enkoprezisi olan bir ergene psikodinamik yaklaşım

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

Çocuklarda Cinsel Kimlik Bozukluğu Yaygınlığı

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

DEHB de internet bağımlılığı ve ilişkili etkenler

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

Paylaşılmış Obsesif Kompulsif Bozukluk Bir Olgu Sunumu

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

Çok erken başlangıçlı şizofreni ile karışan bir OKB olgusu

26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 April 2016

Bir Olgu Örneği ile Gündüz Kliniği Uygulamalarının Tanıtılması

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2015

Obsesif kompulsif bozuklukta ilaç dışı tedaviler

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-İstanbul, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2015

Erken Başlangıçlı Anoreksiya Nervosa Altı Yaşında Bir Olgu Bildirimi

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi-Nisan, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Oyun dönemi ruh sağlığı ve hastalıkları

Oyun döneminde evlat edinme, Elvan İşeri, Esra Güney, Yasemin Taş Torun, Editör, Özyurt Matbaacılık, Ankara, 2018

Kaplan Sadock Psikiyatri

Erken başlangıçlı Şizofreni, Prof. Dr. Ali Bozkurt, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016

Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları

Sosyal fobi, Prof. Dr. Aynur Pekcanlar Akay, Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan, Editör, HYB Basım Yayın ofset baskı, 2016

25 olgu 25 çözümleme

Majör depresif bozukluk ile seyreden bir cinsel disfori olgusu, Neslihan İnal Emiroğlu, Editör, Birleşik Matbaacılık, 2016

25 olgu 25 çözümleme

Asperger sendromunda akran zorbalığı, Neslihan İnal Emiroğlu, Editör, Birleşik Matbaacılık, 2016