Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Kavramına Teorik Bakış

Uluslararası Avrasya Ekonomileri, İstanbul, Turkey, 10 - 12 July 2017 Creative Commons License Sustainable Development

Kalkınmakta Olan Ülkelerin DışBorç Büyüme Sorunları ve TürkiyeÖrneği

Ululararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Kaposvár, Hungary, 29 - 31 August 2016, pp.821-829 Creative Commons License

Theoretical Foundations of Privatization and Results in TurkeyÖzelleştirmenin Teorik Temelleri ve Türkiye deki Sonuçları

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, Sankt-Peterburg, Russia, 17 - 18 September 2013 Creative Commons License Sustainable Development

Globalleşmenin Ekonomik Etkileri ve Krizler

10 th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Turkey, 8 - 10 November 2012 Creative Commons License Sustainable Development

Financial Capital Resources and Financial Crisis

EURASIAN FORUM ON SOCIAL SCIENCES EFSS 2012, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 October 2012 Creative Commons License Sustainable Development

İnovasyonun Ekonomik Kalkınmaya Etkileri

3.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2011 Creative Commons License Sustainable Development

BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK GELİŞME

9.Uluslararası Bilgi,Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters