İletişim

Adres Bilgileri

  • Kocaeli Üniversitesi, İİBF, SBKY Bölümü, Z053, Umuttepe-İzmit/Kocaeli

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri