Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Revanchist Behaviors in an Academic Style: A Qualitative Study to Analyze Academics' Revenge

IRANIAN JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES, cilt.13, sa.3, ss.345-366, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kamu Örgütlerinde Yönetici Performansı: Yerel Yönetimler Kapsamında Bir Araştırma

Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.18, sa.35, ss.163-184, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kötü İdareden İdari Kötülüğe: İdarede Kötülüğe Mani Olmanın İmkanı Üzerine

Ombudsman Akademik Dergi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yerinde İntikamcı Davranışlar ve Medea Sendromu: Türk Kamu Yönetimi Alanına İlişkin Bir Vaka Analizi

çanakkale üniversitesi yönetim bilimleri dergisi, cilt.14, ss.587-610, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Araştırmalarında Kaynak Bağımlılığı Kuramı: Kavramsal Bir Değerlendirme

İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, ss.136-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Örgütlerin Ortaya Çıkışı: Türk Kamu Denetçiliği Kurumu Örneği

Ombudsman Akademik Dergisi, cilt.1, ss.11-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suppression On Organizational Culture in Mergers and Acquisitions: A Case Study in Turkish Manufacturing Industry

Journal of Business Management, cilt.3, ss.85-94, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktörler Kurumsal Değişime Direnir mi? Türk Emniyet Teşkilatı Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.1-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Managing the Rivalry of antithetic Institutional Logics: A Study within the Scope of Turkish National Healthcare Field”

AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.1, sa.8, ss.157-174, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Religion and Organizations A Theoretical Perspective

Journal of Intercultural and Religious Studies, cilt.3, sa.1, ss.7-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktörden Eyleyene Kurumsal İş Tasarımı: Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Örgütlerinin Değişiminde Kurumsal Çevreyi Oyuna Sokmak: PTT Örneğinde Nitel Bir Araştırma

Fırat Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.219-237, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzlek Bağımlılığı İşletmelerin Yok Olmalarına Neden Olur mu? Farklı Sektörlere İlişkin Örnekler Bağlamında Bir Değerlendirme

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, cilt.9, ss.560-587, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnovasyon ve Rekabet Açısından Kızıl Kraliçe Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.1, ss.65-78, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplumsal Sorunlarla Mücadelede Bir Kaldıraç Olarak Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Açısından Önemi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, cilt.5, ss.205-212, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Smart Cities Need Smart Masters: How Does Institutional Leadership Affect Smart City Building?

24. International Public Management Network (Virtual) Conference (IPMN2020), Seoul, Güney Kore, 9 - 10 Temmuz 2020, ss.1-16

Resisting to Death Against Religio-institutions: An Institutiona- list Look at al-Ridda Wars

XIII. International Balkan and Near Eastern Congress on Economics, Business and Management, 5 - 06 Ekim 2019

Institutional Leadership in Charge: Explaining Institutional Leadership’s Process in the Municipal Context

International Conference on Social Science Research (ICONSR 2019), 26 - 30 Ağustos 2019

DİNİ KURUMSAL DÜZENLEMELERE UYUM VE EYLEYENLİK: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

NTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017, ss.46-47

Kitap & Kitap Bölümleri