Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şehir Sağlığının Güncel Tehditleri; İklim Değişikliği, Kent Zoonozları, Vektörler ve Yeniçıkan Patojenler

11st INTERNATIONAL MARMARA SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Kocaeli, Turkey, 15 - 16 December 2023

Tek Sağlık Eğitimi; Karmaşık Sağlık Sorunlarını Çözmenin Bütüncül Yolu

II. Ulusal Tek Sağlık Gümleri, Ankara, Turkey, 22 - 24 November 2023

One Health Approach to Ongoing Climate Change and Emerging Zoonotic Threats

II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi (II. International Health and Climate Change Congress), Aydın, Turkey, 30 November 2022, pp.241-257

From Sars to Covıd-19, One Health Approach to Zoonotic Pandemic Outbreaks

4.Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, vol.2, pp.331-358 Sustainable Development

Antimicrobial Resistance Problem at the Human Animal Environment Interface and One Health Approach

International Marmara Sciences Congress (IMASCON 2019 Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1263 Creative Commons License Sustainable Development

One Health Approach to Zoonotic Infection Risks after Natural Disasters

IESKO 2019 VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 September 2019, pp.766-773

Current Developments in Associated Degree Health Professions Education in Turkey: Innovations in the Last 5 Years

8th International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019), Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.3, pp.507-519

Why is the ‘One Health’ Approach Important in terms of Skilled Health Manpower and Associate-degree Health Professions Education?

8th International Vocational Schools Symposium (UMYOS-2019), Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.3, pp.182-193

Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar: İklim Değişikliği ve Küreselleşmenin Tetiklediği Yeni Tehdit

2. ULUSLARARASI MARMARA FEN ve EDEBİYAT ...Tam Metin, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.2, pp.2189-2201 Sustainable Development

Su Kaynaklı Zoonotik Enfeksiyonlar: Sel Baskınlarının Neden Olduğu Kentsel Tehlikeler

2. Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.139

Tek Sağlık Eğitimi: 21. Yüzyıl Sağlık Meslekleri İçin Disiplinlerarası Yeni Bir Yaklaşım

5. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Çalıştayı, Eskişehir, Turkey, 18 - 20 April 2019

Tek Sağlık: Küresel İklim Değişikliğini veYeniçıkan Zoonotik Hastalıkları ÖnlemeninVazgeçilmez Seçeneği

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kartepe/KOCAELİ, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1855-1866

Emerging Zoonotic Diseases: Are they a threat for the tourism sector?

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018

Sağlık Meslekleri Eğitiminde Disiplinlerarası İşbirliğinin Önemi: Beklentiler ve Öneriler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları IV. Müdürler Çalıştayı, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 May 2018

Önlisans sağlık meslekleri eğitiminde 21. yüzyıl becerileri eğitiminin kullanılmasının stratejik önemi

Uluslararası Katılımlı, 4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

Hayvancılık Sektöründe Çalışanların Zoonotik Hastalık Riskleri ve İş Güvenliğine Tek Sağlık Yaklaşımı

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 6 - 07 May 2016

Epizootiology and Epidemiology of Anthrax in Easteren Turkey Beatween 1992 -2004.

XV. Congress of European Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2-5 April 2005, Copenhagen, Denmark., 1 - 05 April 2005

Books & Book Chapters

Problems And Solution Suggestions In The 'One Health' Thought Journey

in: CURRENT ONE HEALTH; EVOLUTION OF THOUGHT FROM ZOONOTIC THREATS TO CLIMATIC DISASTERS AND ECOTOXICOLOGICAL PROBLEMS, TAŞTAN RÜŞTÜ,AK AYŞE,KÜÇÜK BİÇER BURCU,ARSLANBAŞ DEMET, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.461-472, 2023

The Need For One Health Education And Climate Literacy in the Fıeld Of Health

in: CURRENT ONE HEALTH; EVOLUTION OF THOUGHT FROM ZOONOTIC THREATS TO CLIMATIC DISASTERS AND ECOTOXICOLOGICAL PROBLEMS, TAŞTAN,RÜŞTÜ,AK,AYŞE,KÜÇÜK BİÇER,BURCU,ARSLANBAŞ DEMET, Editor, Duvar Yayınevi, İzmir, pp.397-404, 2023

The Importance of ‘One Health Communication’ In Processes Of Health Professions Education and Management

in: CURRENT ONE HEALTH; EVOLUTION OF THOUGHT FROM ZOONOTIC THREATS TO CLIMATIC DISASTERS AND ECOTOXICOLOGICAL PROBLEMS, TAŞTAN,RÜŞTÜ,AK,AYŞE,KÜÇÜK BİÇER,BURCU,ARSLANBAŞ DEMET, Editor, Duvar Kitapevi, İzmir, pp.417-434, 2023

‘Zoonoz’ Teriminin Tarihçesi ve Güncel Gelişmeler ( History of the Term ‘Zoonosis’ and Current Developments)

in: Tüm Yönleriyle Veteriner Halk Sağlığı, YILMAZ, OSMAN, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.147-151, 2023

Manhattan’dan Berlin’e Tek Sağlık Köprüsü: ‘Tek Sağlık Düşüncesi’ İle Zoonotik Tehditlerin Ötesini Anlamak ( One Health Bridge From Manhattan To Berlin: Understanding Beyond Zoonotic Threats With 'One Health Thought'.)

in: GÜNCEL TEK SAĞLIK; ZOONOTİK TEHDİTLERDEN, İKLİMSEL AFETLERE VE EKOTOKSİKOLOJİK SORUNLARA DÜŞÜNCE EVRİMİ, Rüştü Taştan, Ayşe Ak, Burcu Küçük Biçer, Demet Arslanbaş, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.31-48, 2023

Tek Sağlık Düşünce Sistemine Giriş: 21.Yüzyılın ‘Karmaşık Sağlık Sorunları’ Onları Hazırlayan Nedenlerle ‘Yüzleşmeden’ Çözülebilir mi?

in: TEK SAĞLIK, 21.YÜZYILIN KARMAŞIK SAĞLIK SORUNLARIYLA YÜZLEŞMEK, TAŞTAN,RÜŞTÜ,AK,AYŞE,PEKER,AYFER,KÜÇÜK BİÇER,BURCU, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.31-70, 2022 Sustainable Development

Tek Sağlık Eğitimi: Sağlık Mesleklerinde Bütüncül Paradigma Gelişimi

in: TEK SAĞLIK, 21.YÜZYILIN KARMAŞIK SAĞLIK SORUNLARIYLA YÜZLEŞMEK, TAŞTAN,RÜŞTÜ,AK,AYŞE,PEKER,AYFER,KÜÇÜK BİÇER,BURCU, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.449-467, 2022 Sustainable Development

Küresel İklim Krizi ve Vektör Kaynaklı Hastalıklar Sorununa Tek Sağlık Yaklaşımı

in: İklim ve Sağlık, Evci Kiraz ED., Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.11-22, 2022

23.BÖLÜM: Tek Sağlık Eğitimi; Sağlık Mesleklerinde Bütüncül Paradigma Gelişimi

in: Tek Sağlık 21. Yüzyılın karmaşık Sağlık Sorunlarıyla Yüzleşmek, TAŞTAN RÜŞTÜ, AK AYŞE, PEKER AYFER, KÜÇÜK BİÇER BURCU, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.449-468, 2022

AB’de Coğrafi işaret Uygulamaları ve Gastronomi Turizmine Katkısı

in: Turizm Okumaları II, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.89-110, 2018

Yeniçıkan Enfeksiyon Hastalıkları ve Turizm Ekonomisine Etkileri

in: Turizm Okumaları-2, Sami Karacan, Editor, Umut Yayımcılık, Kocaeli, pp.163-196, 2018 Creative Commons License

Other Publications

Metrics

Publication

66

Citation (WoS)

29

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

39

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals